Mužská vitalita, stárnutí a testosteron

Proč muži s přibývajícími roky ztrácí vitalitu a klesá jejich sexuální výkonnost? Životní únavu může způsobovat klesající hladina testosteronu. Tento článek se podrobně věnuje souvislostem poklesu hladin mužských pohlavních hormonů, mužského stárnutí a úbytku vitality. Ukazuje však také cesty, jak úbytku testosteronu čelit a zůstat STÁLE MUŽEM.

Obsah:

Syndrom mužského stárnutí je lékařský termín používaný pro tělesné a psychické změny, které u starších mužů vyvolává pokles hladiny mužských pohlavních hormonů.  Pro období mužského přechodu se také často používá termín andropauza jako ekvivalent ženské menopauzy. Andropauza však není správným označením hormonálních změn, které u stárnoucích mužů probíhají. U žen je období menopauzy jednoznačně charakterizováno ukončením menstruace a prudkým snížením produkce ženských pohlavních hormonů. U mužů jednoznačný okamžik vstupu do mužského přechodu chybí. Protože se jedná o dlouhodobý proces, muži často přičítají projevy spojené s poklesem hladiny hormonů jiným zdravotním problémům.

Hladina mužských pohlavních hormonů (androgenů) se u mužů prudce zvýší s nástupem puberty. Chlapci začnou v tomto období vyspívat v muže. Formuje se typicky mužský vzhled postavy spojený s nárůstem svalové hmoty, objeví se tělesné ochlupení, penis se zvětší, ve varlatech se začne tvořit ejakulát, vyprofiluje se sexuální orientace a dostaví se sexuální touhy.

Vysoká hladina mužských pohlavních hormonů, která se v mužském organismu udržuje od období puberty, začne klesat někde v průběhu čtvrté dekády věku muže.  V průměru se hladina androgenů u mužů po 30. roce života snižuje o 1 – 2 % ročně. V období mezi 50 a 55. rokem života již může být pokles hladiny natolik významný, že začne ovlivňovat mužský organismus v tělesné i dušení rovině. Křivka poklesu hladiny hormonů je ale velmi individuální a závisí na genetických dispozicích, zdravotním stavu a velmi také na životním stylu každého muže.

Nejznámějším mužským hormonem je testosteron. Lidský hormonální systém je ale velmi složitý a tvorbě testosteronu předchází tvorba řady dalších „spouštěcích“ hormonů, tzv. prekurzorů. Proto se používá termín mužské hormony v množném čísle, i když se nepoužívají jejich konkrétní jména. Dobré je možná vědět, že vedle testosteronu se na správném fungování mužských pohlavních žláz podílí luteinizační hormon (označovaný také jako luteotropní hormon nebo lutropin), který u mužů podporuje tvorbu testosteronu ve varlatech, a folikulostimulační hormon, který u mužů stimuluje tvorbu spermií. Shodné pohlavní hormony fungují i u žen, jen mají v ženském těle jiné úkoly.

Zapojení testosteronu v mužském organismu je velmi široké, a proto se jeho případný nedostatek projevuje ve více tělesných rovinách. To může komplikovat stanovení správné příčiny obtíží. Nesnadná diagnostika syndromu mužského stárnutí je spojená i se současnou vysokou specializací lékařů. Zdravotní problémy, se kterými se muži s nedostatkem testosteronu setkávají, řeší specialisté z různých oborů současného systému zdravotnictví. Urolog se zabývá erektilní dysfunkcí, internista  poruchou metabolizmu glukózy a psychiatr změnami nálad. A tito specialisté spolu nemusí vždy spolupracovat, aby společně dospěli ke správné diagnóze, kterou může být nízká hladina pohlavních hormonů.

Pokud věkem patříte ke skupině, u které se již může projevovat nedostatek testosteronu, zkuste se zamyslet, zda u sebe již nějakou dobu nepozorujete některé z následujících dále popsaných projevů syndromu mužského stárnutí. K individuálnímu posouzení, zda se u vás neprojevují důsledky nízké hladiny testosteronu a dalších mužských pohlavních hormonů, se od přelomu tisíciletí používá dotazník ADAM (Androgen Deficiency in the Aging Male) připravený Saint Louis University.

Pokud vaše upřímná odpověď na otázky č. 1 a 7 zní „ANO“, nebo si odpovíte „ANO“ na jakékoliv tři další otázky kromě č. 1 a 7 , měli byste zvážit vyšetření hladiny vašeho testosteronu, ale také se zamyslet nad tím, jak zpomalit projevy vašeho stárnutí. Inspiraci vám nabízí v dalších odstavcích tento článek

Dotazník ADAM

 1. Pociťujete pokles zájmu o sex?
 2. Máte pocit nedostatku energie?
 3. Máte pocit, že ochabuje vaše fyzická síla a/nebo vytrvalost?
 4. Klesá vaše tělesná výška?
 5. Chybí vám radost ze života?
 6. Býváte smutný nebo rozladěný?
 7. Snížila se tuhost vaší erekce?
 8. Zhoršují se rychle vaše sportovní výkony?
 9. Chce se vám spát po obědě?
 10. Klesá vaše výkonnost v zaměstnání?

Pokles hladiny pohlavních hormonů muži nejčastěji zpozorují v sexuální oblasti, která pro ně bývá velmi citlivá. U mužů se postupně snižuje četnost ranních erekcí, sexuální myšlenky jsou méně vtíravé a vzrušující, snižuje se kvalita erekce při milování nebo přijdou první selhání. Pokles hladiny testosteronu se ale může projevovat i sníženou schopností vyvinout náročnější tělesnou aktivitu, úbytkem životní energie, sklíčeností a dlouhodobou únavou. U některých mužů se dostaví i poruchy spánku, sníží se schopnost koncentrace, dostaví se nervozita, úzkost, pocity zbytečnosti nebo méněcennosti.

Hladina testosteronu klesá s věkem bez rozdílu všem mužům, ale zdaleka ne u všech se dostaví příznaky syndromu stárnoucího muže. Většina mužů začne pociťovat první příznaky nedostatku testosteronu mezi 50. a 55. rokem věku, ve výjimečných případech ale i dříve. Pokud již věkem patříte do skupiny mužů, kterou může nižší hladina testosteronu ovlivňovat, je dobré věnovat pozornost projevům syndromu mužského stárnutí. Snížená hladina testosteronu se projevuje nejen v sexuální, ale i v tělesné a duševní rovině zdraví muže.

Příznaky nedostatku testosteronu v tělesné rovině:

 • zvyšování objemu tělesného tuku, který obaluje orgány v dutině břišní;
 • úbytek svalové hmoty;
 • snižování tělesné výšky v důsledku řídnutí kostí (osteoporózy), zlomeniny kostí i při malé zátěži;
 • návaly horka a potu;
 • nespavost či naopak zvýšená potřeba spánku.

Příznaky nedostatku testosteronu v duševní rovině:

 • snížení životní energie a motivace;
 • nenaladěnost nebo podrážděnost bez zjevné příčiny, někdy až agresivita;
 • melancholie a deprese;
 • zhoršení paměti.

Příznaky nedostatku testosteronu v sexuálním životě:

 • pokles zájmu o sex;
 • pokles sexuální vzrušivosti;
 • zhoršená kvalita nebo přímo porucha erekce;
 • snížení objemu semene při ejakulaci;
 • nižší intenzita pocitů při orgasmu.
Příznaky nedostatku testosteronu

Pokud jste v rizikovém věku a čelíte většímu počtu výše popsaných příznaků, je namístě se obrátit na lékaře. Specialistou je urolog či přímo androlog. Tito lékaři vás na základě úvodního vyšetření pošlou na odběr krve, nechají laboratoř zpracovat krevní testy a stanovit hladinu testosteronu a dalších důležitých ukazatelů zdravotního stavu organismu. Více o vyšetření hladiny testosteronu i o tom, jaké hladiny testosteronu jsou u mužů normální, se dočtete v dalších odstavcích.

Je dobré si uvědomit a přijmout skutečnost, že pokud muž ve vyšším věku pociťuje důsledky snížené hladiny pohlavních hormonů, není to projevem slabosti či ztráty mužnosti. Je to čas k určitému přehodnocení životních postojů, cílů a životního stylu tak, aby byl dopad stárnutí na zdraví a kvalitu života muže co nejmenší.

Poté, co projdou muži pubertou, následují tři dekády velmi aktivního života. Na sklonku páté dekády života již muži nejsou mladí, silní a skvělí,  ale ještě bohužel nejsou zkušení a moudří. Úbytek fyzických sil vede k tomu, že často ztrácí nadhled nad životními situacemi, projevují se u nich sklony k žárlivosti, nepřejícnosti, závisti, vztahovačnosti někdy až hraničící s paranoidními představami. Častá je neschopnost akceptovat názory jiných, hlavně mladších. Dostavují se pocity vyhoření, vyhasnutí, zbytečnosti a deprese spojené s neschopností připustit si snížení výkonnosti a pružnosti myšlení. Muži ještě nejsou schopní docenit výhody mnoholetých zkušeností, a to jak v pracovním tak i v partnerském životě. Když se jim však podaří přijmout realitu stárnutí,  když přijmou, že již nemohou být nejlepší úplně ve všem, vždy a všude, když si zvolí užší oblast života, ve které uplatní své zkušenosti a léta praxe a omezí a zmenší okruh a rozsah svých aktivit, teprve potom se mužům vrací nadhled. Pak jsou opět schopní dobře pracovat a komunikovat často s úplně jinou kvalitou.

Těmito změnami musí muži projít i v oblasti sexuálního života, kde neschopnost dosahovat bývalých výkonů může vést k rozvoji komplexních, tělesně i psychicky podmíněných poruch erekce a často také k podstatnému zhoršení komunikace mezi partnery a následně ke zhoršení jejich vztahu.

I když se zbytek tohoto příspěvku věnuje především tomu, jak ovlivňovat hladinu testosteronu a dalších pohlavních hormonů, je dobré si uvědomit, že přijetí vlastního stárnutí je nelehký, ale kriticky důležitý faktor kvality druhé poloviny našeho života.

Testosteron se v krvi nachází ve dvou formách. Ve volné formě, která činí 2 – 3% celkového množství testosteronu a ve formě vázané na tři skupiny krevních bílkoviny označovávané anglickými zkratkami: SHBG – sex hormone binding globulin, TeBG – testosterone binding globulin a albumin. Pro tělo je využitelný pouze biologicky dostupný testosteron (BAT – bioavailable testosterone), za který se považuje volný testosteron a testosteron navázaný na bílkovinu albumin. Vazba testosteronu na albumin není příliš pevná, snadno se štěpí a na albumin navázaný testosteron se snadno může stát volným. Testosteron navázaný na ostatní bílkoviny není v těle aktivní. Pouze volný testosteron vstupuje do buněk cílové tkáně, kde se váže na příslušné (androgenní) receptory a ovlivňuje procesy v organismu.

Pro muže není příznivé, že s přibývajícím věkem nejen klesá produkce testosteronu, ale zároveň stoupá hladina krevních bílkovin (SHBG), které vážou volný testosteron.

Hladina testosteronu není konstantní a vlivem různých faktorů kolísá. Ranní hodnoty jsou asi o 20% vyšší než večerní. Pravidelná, intenzivní, ale krátkodobá fyzická námaha vede ke zvýšení hladiny testosteronu. Naopak závažná onemocnění, např. jater, ledvin a krevního oběhu vedou k poklesu hladiny testosteronu. Hladinu testosteronu snižuje rovněž stres, nedostatek spánku, drogy, anestezie, některé léky, ale také nadváha a nezdravá strava.

Hladina testosteronu klesá s věkem bez rozdílu všem mužům, ale zdaleka ne u všech se dostaví příznaky syndromu stárnoucího muže. Většina mužů začne pociťovat první příznaky nedostatku testosteronu mezi 50. a 55. rokem věku, ve výjimečných případech ale i dříve. Pokud již věkem patříte do skupiny mužů, kterou může nižší hladina testosteronu ovlivňovat, je dobré věnovat pozornost projevům syndromu mužského stárnutí. Snížená hladina testosteronu se projevuje nejen v sexuální, ale i v tělesné a duševní rovině zdraví muže.

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Zhruba od 16. roku věku se hladina celkového testosteronu u mužů pohybuje někde v rozmezí 400 – 1000 ng/dl (nanogramů na decilitr), respektive v rozmezí 5 – 30 nmol/l (nanomolů na litr). Zatímco ng/dl udávají váhové jednotky látky – testosteronu v jednom decilitru krve, nmol/l udávají počet molekul testosteronu v litru krve. Jednotky je možné mezi sebou převádět. Spodní i horní hranice intervalu se u různých zdrojů liší a můžete najít i jiná podobná rozpětí považovaná za obvyklá [1].

U chlapců a mladých mužů bude hladina testosteronu vyšší, u mužů středního věku a starších bude nižší. Neexistuje ale absolutní závislost mezi celkovým množstvím testosteronu a projevy jeho nedostatku. Existují mladí muži s hladinou testosteronu pod 400 ng/dl, kteří nemají žádné problémy spojované s nižším testosteronem. Za hranici normálního množství testosteronu se obvykle považuje 300 ng/dl. Klíčové ale je, zda s nízkou hladinou testosteronu souvisí nějaké příznaky. Pokud jste v pohodě, nemusí vás ani nižší hladina testosteronu nijak znepokojovat. Pokud máte příznaky, které obvykle souvisejí se syndromem mužského stárnutí, je dobré podstoupit vyšetření, abyste zjistili, zda máte či nemáte nízkou hladinu testosteronu.

Vyšetření hladiny testosteronu může vést ke zjištění kriticky nízkých hodnost a dalším vyšetřením k odhalení konkrétní příčiny nedostatku testosteronu. Příčinou mohou být problémy související s orgány přímo produkujícími testosteron (hypogonadismus), špatná funkce podvěsku mozkového (hypofýzy) nebo špatná funkce hypothalamu (části mezimozku), které produkci testosteronu ovlivňují a řídí. Pokud není možné léčení příčiny nedostatku testosteronu, je v dnešní době testosteron podáván ve formě tablet, náplastí či injekcí, aby se předešlo vývoji patologických změn organizmu způsobovaných nedostatkem testosteronu. Tato léčba je přísně individuální a vyžaduje pravidelné kontroly lékařem. Při podávání testosteronu je bezpodmínečně nutné vyloučit rakovinu prostaty, protože podávání testosteronu může ovlivňovat rozvoj a léčení tohoto typu rakoviny.

Péče o stárnoucího muže hormonální substituční léčbou testosteronem se stává z pohledu specializovaných klinik perspektivním oborem a bývá nezřídka propagována jako zcela bezproblémová. Je ale třeba počítat s tím, že jako každý chemický zásah do lidského organizmu nese s sebou externí podávání testosteronu určité důsledky a může být spojeno s vedlejšími účinky. Substituce testosteronem není rozhodně cestou k oddálení stárnutí u mužů s normální hladinou testosteronu. Substituční léčba testosteronem ovlivňuje podvěsek mozkový (hypofýzu), který při dostatečné hladině testosteronu přestane luteinizačním hormonem stimulovat varlata k vlastní tvorbě testosteronu a také sníží produkci folikulostimulačního hormonu. Ten je odpovědný za stimulaci a udržování tvorby spermií (spermatogenezi). Léčba testosteronem je proto trvalá a vede ke snížení tvorby vlastního testosteronu i ke snížení plodnosti či úplné neplodnosti muže, což může trápit pouze mladší muže, kteří mají stále v úmyslu počít dítě. Utlumení vlastní činnosti varlat vede ke snížení množství semenné tekutiny při ejakulaci. Kromě chybějících spermií v ejakulátu (azoospermie) může být substituční léčba testosteronem například spojena se zvýšením tělesné hmotnosti, zvýšením hladiny krevních cukrů nebo tuků, abnormálně vysokou hladinou červených krvinek či zvětšením prostaty a s tím spojenými problémy.

Léčba testosteronem je důležitá pro muže, kteří trpí nízkou hladinou testosteronu v důsledku onemocnění, která není možné léčit. Mužům, kteří v důsledku běžného stárnutí již nemají tak vysokou hladinu testosteronu jako dříve, zůstává stále možnost více se starat o své tělo i hormony, změnit životní styl a pokusit se dosáhnout maxima své přirozené hladiny testosteronu. Jak na to se dočtete v dalších odstavcích.

Přestože subjektivně pociťujete úbytek vitality, nebo se vás lidé, kteří vás znají již delší dobu, často ptají, zda nejste unavení, výsledkem vyšetření hladiny vašeho testosteronu mohou být hodnoty odpovídající vašemu zvyšujícímu se věku. Pro lékaře to pak není důvod, aby bylo nutné přistupovat k léčbě substitucí testosteronem. Váš fyzický i psychický stav jen zrcadlí, že hladina vašeho testosteronu jsou výrazně nižší, než byly v mládí či ve středním věku. Stárnete. Co teď s tím?

I když je hladina vašeho testosteronu nižší, ale z pohledu medicíny je ještě v normě, existují aktivity, možné změny ve vašem životním stylu a řada bylin, které hladinu testosteronu optimalizují a zvyšují ji v pro vás přirozeném rozmezí. Díky vhodné kombinaci tělesné aktivity, zdravé výživy a správně zvolených bylin můžete i ve vyšším věku optimalizovat klesající hladinu svého testosteronu a nevzdávat se aktivního života včetně života sexuálního. Přečtěte si dále v tomto příspěvku o aktivitách, na které se můžete zaměřit.

Každý muž má svou individuální pro něj přirozenou hladinu testosteronu a tuto hladinu není možné příliš navýšit jinak než přímým podáváním testosteronu. Jenže většina z nás díky současnému životnímu stylu zdaleka na své optimální hladině není. A s tím se již něco dělat dá. Jak tedy na to?

V první řadě se zaměřte na dosavadní životní styl, a pokud nechcete patřit do starého železa, začněte něco měnit. Udržování tělesné kondice, pravidelný sport nebo cvičení, otužování, saunování, vyvážená a zdravá strava, to mohou být položky na seznamu, které jste roky opomíjeli a mysleli si, že vás se stárnutí netýká. Jenže už to není jako dříve. Když překonáte lenost a zlozvyky, můžete si podstatně prodloužit aktivní část vašeho života. Může to znamenat něco omezit – alkohol, kávu, množství jídla, stres v práci. Něco naopak přidat – kvalitnější jídlo v menším množství, delší a pravidelný spánek a především pohyb. Co vám to může přinést? Více naplněný život a pokračování v dosavadních sexuálních aktivitách, pokud je toto váš cíl. Je věc vaší volby, zda je kvalitní orgasmus s partnerkou pro vás stále více atraktivní než pivo s kamarády. Pokud volíte plnohodnotný život a sex, mohou vám, kromě nezbytných korekcí vašeho životním stylu, pomoci i byliny podporující hormonální rovnováhu a tvorbu testosteronu. Na co se zaměřit?

1. Mějte pod kontrolou svou váhu

Nadváha a na ni navázané zdravotní problémy, jako jsou srdeční a cévní choroby nebo cukrovka 2. typu, silně snižují hladinu testosteronu, a to zejména u mužů středního věku a starších. Většina doporučení se shoduje na tom, že nadváha u mužů začíná, pokud tuk tvoří více jak 20% tělesné váhy. Více jak 25% je již považováno za obezitu. Procento tělesného tuku je pro každého individuální, ale obecně by se u mužů mělo pohybovat mezi 10 – 15 %. Na měření tělesného tuku existují přístroje, které měří odpor tkání organismu pro procházející elektrický proud. Svalové tkáně mají vyšší obsah vody, a proto nižší elektrický odpor než tkáně tukové, které obsahují vody velice málo. Vyšší než zdravé a pro vás přirozené množství tuku zpětně negativně ovlivňuje tvorbu testosteronu. Testosteron je v cílových tkáních přeměňován (metabolizován) na dvě hlavní aktivní látky. Působením 5 alfa reduktázy na dihydrotestosteron a působením aromatázy na ženský pohlavní hormon estradiol. Větší než přirozené množství tuku zvyšuje aktivitu enzymu aromatázy, která pak odbourává z krve více testosteronu. Naštěstí pokud zapracujete na redukci vaší tělesné váhy, hladina vašeho testosteronu může zase začít růst.

2. Zvyšte svou fyzickou aktivitu

Pravidelné, intenzivní cvičení v délce 15 – 30 minut zvyšuje hladinu testosteronu. Prospěje vám i jinak, protože vhodně zvolené cviky a aktivity mohou zlepšit vaši tělesnou stavbu, snížit vaši váhu i riziko srdečních a cévních onemocnění i riziko cukrovky 2. typu.  Pozor však na to, že dlouhý vytrvalostní trénink hladinu testosteronu naopak snižuje. U fyzických aktivit nezapomínejte na to, že potřebujete také čas na zotavení odpovídající vašemu věku.

3. Dopřávejte si pravidelný a zdravý spánek

Nedostatek spánku snižuje podle řady studií tvorbu testosteronu, podporuje ukládání tělesného tuku a způsobuje další zdravotní problémy. Pokud vás trápí nekvalitní spánek, tíží vás pracovní či osobní problémy, cítíte se pod tlakem, doléhá na vás dlouhodobý stres, můžete v obtížném období podpořit váš organismus a spánek bylinami, které mají uklidňující a podpůrné účinky, navyšují odolnost vůči stresu a zvyšují výkon duševních (kognitivních funkcí).

4. Vyzkoušejte byliny, které mají vliv na hladinu testosteronu

Zkuste užívat některou z bylin uvedených v dalším odstavci. Byliny je možné i kombinovat pro zesílení účinků.

Jako první zkuste kotvičník zemní, v současnosti nejpopulárnější bylinu pro starší muže čelící ztrátě vitality a poklesu hladiny testosteronu, nebo dlouhodobě využívejte podpůrných účinků adaptogenních bylin a hub.

Kotvičník zemní

Kotvičník zemní(Tribulus terrestris) je nejčastěji zmiňovanou bylinou zvyšující hladinu mužských pohlavních hormonů. Podle doporučení u přípravků obsahujících kotvičník působí tato bylina blahodárně na zlepšení celkové fyzické i psychické vitality, zvyšuje hladinu testosteronu, podporuje tvorbu spermií, podporuje normální funkci močové soustavy, zvyšuje sexuální aktivitu a touhu (libido) [2]. Doplňky stravy s obsahem kotvičníku jsou oblíbené mezi sportovci zaměřenými na nárůst svalové hmoty. Růstový hormon a testosteron jsou dva hormony nezbytné pro růst svalové hmoty. Právě proto velmi širokou nabídku prostředků na podporu testosteronu nabízejí e-shopy zaměřené na kulturistiku a silové sporty. Studie provedené na lidech jednoznačně nepodpořily tvrzení, že by kotvičník zemní významně zvyšoval testosteron. Většina studií, které zaznamenaly pozitivní ovlivnění hladiny testosteronu kotvičníkem, byla prováděna na zvířatech. Na druhé straně je zřejmé, že tradiční užívání kotvičníku při problémech s erekcí i jeho zastoupení v komerčních přípravcích na podporu erekce má své opodstatnění, i když zatím není potvrzeno, jakými mechanismy kotvičník účinkuje. Pro navýšení celkové vitality a optimalizaci hladiny hormonů je možné kombinovat více bylin. Vyzkoušejte společné účinky kotvičníku a klanoprašky čínské (Schisandra chinensis) nebo zkuste kombinaci kotvičníku a rozchodnice růžové (Rhodiola rosea). Výsledkem kombinace bylin by mělo být celkové zvýšení vaší fyzické a duševní výkonnosti, vitality a odolnosti proti stresu a zvýšené zátěži.

Kotvičník zemní v našem e-shopu:

Vitánie snodárná

Vitánie snodárná neboli ashwagandha/ašvaganda (Withania somnifera) je jedna z nejdůležitějších bylin v Ájurvédě – tradičním indickém lékařství. Podle tisíciletých ayurvédských zkušeností pravidelné užívání vitánie omlazuje, upevňuje zdraví a sexuální sílu člověka. Moderní výzkumy potvrdily, že vitánie zmírňuje stres a úzkosti, snižuje hladiny stresových hormonů, zlepšuje spánek, působí protizánětlivě, zlepšuje zdraví štítné žlázy, podporuje zdraví mozku. Několik studií potvrdilo, že vitánie snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu v). Stresová zátěž organismu, při které je vylučován kortizol, spotřebovává hormon prengenolon. Tento hormon je stavební látkou dalších hormonů, jako je progesteron, estrogen a rovněž kortizol a testosteron. Tím, že kortizol spotřebovává prengenolon, nezbývá již dost pro tvorbu testosteronu a jeho hladina se snižuje. Potlačením hladiny stresových hormonů vitánie zřejmě umožňuje zdravější tvorbu testosteronu [3]. Vedle kotvičníku zemního je vitánie další bylinou, která zvyšuje testosteron nejen u mužů, kteří jsou z nejrůznějších příčin pod svou optimální hladinou, ale i u zdravých mužů [4]. Její užívání je ještě účinnější, pokud dlouhodobě žijete ve stresu a potřebujete překonat toto náročné období. Zároveň spolu s nárůstem testosteronu studie potvrdily i zvýšení pohyblivosti spermií u mužů negativně ovlivněnou stresem, kteří užívali vitánii [5]. Vitánie snodárná proto může být rovněž pospěšná pro muže, kteří chtějí v dnešní věčně uspěchané době počít dítě. Pokud zároveň řešíte cévní problémy, můžete zkombinovat účinky vitánie snodárné s jinanem dvoulaločným (Ginkgo biloba) pro navýšení společných účinků.

Vitánie snodárná v našem e-shopu:

Řeřicha peruánská

Řeřicha peruánská neboli maka (Lepidium meyenii) je bylina podobná malé řepě pocházející z Peru. S řeřichou peruánskou je spojována řada pozitivních přínosů pro lidský organismus. Podle tradičních zkušeností pomáhá zvyšovat výkon a vytrvalost, zlepšovat plodnost, mužskou erekci, optimalizovat hormonální systém, zlepšovat stav mysli. Maka v těle přímo nezvyšuje produkci či hladinu testosteronu [6] [7], ale podle studií navyšuje DHEA. DHEA (dehydroepiandrosteron) je hormon, který slouží jako základ (prekurzor) pro syntézu dalších mužských i ženských hormonů. Nedostatek DHEA může být důvodem sníženého testosteronu u mužů. Hormon DHEA je produkován nadledvinkami, ale s vyšším věkem jeho produkce postupně klesá. I když je látka DHEA k dispozici jako volně prodejný doplněk stravy, není jeho přímé užívání zřejmě vhodné, protože jeho nadbytek může přispívat ke zvětšování prostaty u starších mužů [8]. Působení bylin je vždy všestrannější než působení jednosložkových chemicky připravených látek. Maka je v Peru užívána pro své povzbuzující účinky již tisíce let a ani klinické studie neprokázaly žádné vedlejší účinky při jejím dlouhodobém užívání.

Řeřicha peruánská v našem e-shopu:

Voňatec vejčitý

Voňatec vejčitý neboli muira puama (Ptychopetalum olacoides) je strom, jehož původní domovinou je Jižní Amerika. Indiáni v Brazílii tradičně užívali kůry kořenů pro podporu sexuální touhy, vzrušivosti a kvality erekce. Voňatec vejčitý především pomáhá posilňovat psychickou odolnost organismu a působí jako nervový stimulátor. To se rovněž projevuje ve zvýšené vnímavosti k sexuálním podnětům i v lepším prožitku milování. I když chybí studie, které by prokazovaly, že voňatec vejčitý zvyšuje hladinu testosteronu, zdá se, že příznivě ovlivňuje receptory pro hormony, jako je testosteron a dopamin [9]. Doplňky obsahující voňatec jsou podobně jako doplňky s kotvičníkem zemním ve stálé nabídce e-shopů zaměřených na kulturistiku a silové sporty. U zátěžových sportů vyšší hladina testosteronu pomáhá mužům urychlovat růst svalové hmoty, což bývá pro řadu sportovců prioritním cílem. Proto je voňatec vejčitý v hledáčku jejich zájmů a proto může pomoci i starším mužům zlepšit kvalitu jejich sexuálního života.

Voňatec vejčitý v našem e-shopu:

Sametové fazole

Sametové fazole (Mucuna pruriens) je bylina tradiční indické medicíny. Vzrůstná liána roste po celém tropickém pásu. Temně purpurové kvítky, kterými mucuna rozkvétá, se změní na plody připomínající hnědé fazolky. V Indii i Brazílii jsou plodům připisovány afrodiziakální účinky. Mucuna pruriens podobně jako kotvičník zemní pomáhá udržovat nervovou rovnováhu a podporuje normální činnost metabolismu. Tradiční užívání i studie naznačují, že užívání mucuna pruriens pomáhá optimalizovat produkci hormonu testosteronu [10] [11] a stimulovat růstový hormon. Mucuna pruriens zřejmě rovněž podporuje plodnost [12], má pozitivní vliv na kvalitu a množství spermií, stimuluje sexuální aktivitu a chuť na pohlavní styk.

Mucunu pruriens může být výhodné užívat spolu s extraktem ze zeleného čaje EGCG (epigalokatechin-3-galát). Koncentrovaný extrakt ze zeleného čaje má sám řadu pozitivních účinků na organismus, zejména podporuje normální činnost kardiovaskulárního systému a krevní tlak, normální metabolismus lipidů a hladinu cukru v krvi. V kombinaci s Mucuna pruriens brání rychlému odbourávání hlavní účinné látky Mucuna pruriens, kterou je L-Dopa prekurzor dopaminu. Díky přítomnosti EGCG se může více L-Dopa přeměnit na dopamin a pozitivně působit na psychiku i hormonální hladiny.

Pískavice řecké seno

Pískavice řecké seno (Trigonella foenum-graecum) je jednou z nejstarších lidmi pěstovaných plodin. Pískavice pomáhá udržovat normální hladinu glukózy a cholesterolu v krvi, podporuje metabolismus lipidů (tuků), má antioxidační účinky, a tím pozitivní vliv na imunitní systém. Pomáhá také při problémech s trávením a onemocněních horní cest dýchacích. U mužů může pískavice zlepšovat plodnost, sexuální touhu a podporuje udržení normální hladiny testosteronu v krvi. I když není přesně zmapovaný mechanismus účinků pískavice řecké seno, zdá se, že užívání pískavice příznivě ovlivňuje hladiny volného testosteronu [13] [14] [15]. To se jeví jako významná pomoc u stárnoucích mužů, kteří čelí poklesu tvorby testosteronu i nárůstu krevních bílkovin, na které se váže volný testosteron. Pro mladší muže může být zajímavé i to, že pískavice řecké seno má příznivé účinky na zvýšení počtu spermií, pokud jich mají málo a snaží se o početí dítěte.

Pískavice řecké seno v našem e-shopu:

Rozchodnice růžová

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) je vytrvalá, tučnolistá sibiřská bylina, která podobně jako vitánie snodárná působí proti stresu a zlepšuje fyzický i psychický výkon. Přispívá k normální činnosti nervové soustavy, podporuje vitalitu a imunitní systém. Je silným antioxidantem, který pročišťuje organismus od volných radikálů. Rozchodnice růžová je v oblastech, kde roste, tradičně užívána jako afrodiziakum zvyšující sexuální aktivitu, výkon a touhu.

Studie na laboratorních zvířatech ukázala, že látka salidrosid [16] obsažená v rozchodnici růžové, má schopnost chránit aktivitu hypotalamo – pituitární – gonadální (HPG) osy, jejíž funkci potlačuje psychický i fyzický stres, např. obavy nebo intenzivní námaha. Pro hormonální regulaci lidského organizmu je typický tzv. etážový systém vylučování hormonů. Hormony na vyšší úrovni, např. hormony hypotalamu, stimulují tvorbu hormonů na nižší úrovni podvěsku mozkového (hypofýzy, anglicky: pituitary gland), které pak stimulují tvorbu a sekreci na nejnižší úrovni, např. hormonů pohlavních žláz (HPG osa), kůry nadledvin nebo štítné žlázy. Toto uspořádání umožňuje zesílení zpráv nesených hormony a citlivou regulaci celého systému prostřednictvím zpětných vazeb, pokud již bylo dosaženo správné hladiny hormonů. Propojení úrovní tvorby hormonů se označuje jako osy. HPG osa, která u mužů řídí vylučování hormonů ve varlatech, je klíčová pro hladinu testosteronu a řízení tvorby spermií.

Rozchodnice růžová je adaptogenní bylina s neuroprotektivními účinky, která pomáhá lidskému organismu přizpůsobit se každodennímu stresu. Jejím užíváním s dalšími bylinami podporujícími hormonální rovnováhu, jako je kotvičník zemní, řeřicha peruánská či pískavice řecké seno můžete navýšit společné účinky.

Rozchodnice růžová v našem e-shopu:

Kopřiva dvoudomá

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) je u nás velmi rozšířená bylina. Je všeobecně známá jako plevel, který po dotyku způsobuje nepříjemné pálení pokožky. Kopřiva je ale zároveň léčivá bylina s extrémní šíří účinků na lidský organismus. Látky obsažené v kopřivě pomáhají při celkovém čištění těla a krve, podporují metabolismus, kardiovaskulární systém a ledviny. Pro optimalizaci hladiny testosteronu je nabízen extrakt z kořenů kopřivy. Mechanizmus účinků na hladinu testosteronu by měl spočívat ve schopnosti některých látek obsažených v kopřivě (3,4-divanillyltetrahydrofuran) vázat se na krevní bílkoviny. Krevní bílkoviny vážou testosteron a činí jej biologicky neaktivním [17]. Tím, že látky obsažené v kopřivě prioritně obsadí krevní bílkoviny, stane se více testosteronu volným a může pozitivně fungovat v mužském těle. Chybí však dostatečná opora ve studiích, které by takové fungování kopřivy potvrzovaly. Pokud jde o výsledky studií, tyto naznačují pozitivní účinky kopřivy a serenoy plazivé při léčení zvětšené prostaty [18] (benigní hyperplazie prostaty) a ochranný efekt kopřivy na hladinu testosteronu a kvalitu spermií při zátěži organismu nikotinem [19]. Kopřivu dvoudomou je určitě možné doporučit, pokud vedle syndromu mužského stárnutí řešíte i potíže se zvětšenou prostatou. U problémů s prostatou je možné kopřivu dvoudomou kombinovat se serenou plazivou (Serenoa repens).

Kopřiva dvoudomá v našem e-shopu:

Mezi další méně známe rostliny a látky, které podporují tvorbu testosteronu a sexuální aktivitu, patří např. butea superba (Butea superba), Eurycoma dlouholistá (Eurycoma longiflora) známější jako tongkat ali, oves setý (Avena sativa), aminokyselina d-asparagová nebo přírodní látka kvercetin, která má široké účinky na hormony, imunitu a výkon, u starších mužů také pomáhá při problémech s prostatou.

O všech bylinách si přečtěte více v našem HERBÁŘI nebo si objednejte bylinné kapsle v našem E-SHOPU.

Při podávání testosteronu jako léčiva se uvádí, že zlepšení by mělo nastat v rozmezí tří až pěti týdnů po aplikaci testosteronu. Rovněž u fyzických aktivit, změn ve stravovacích návycích a užívání potravinových doplňků není možné očekávat okamžitou optimalizaci vaší individuální hladiny testosteronu a odeznění příznaků spojených se syndromem mužského stárnutí. Zlepšení by se mělo dostavit zhruba s měsíčním odstupem poté, co začnete měnit svůj životní styl a užívat doplňky stravy pro zvýšení testosteronu.

Byliny, které mají vliv na hladinu testosteronu

Pro optimální hladinu testosteronu a pro dobré fungování celého organismu je nesmírně důležité mít dostatečný příjem vitamínů a minerálů. Primárním cílem by mělo být získávat veškeré živiny, minerály a vitamíny z potravy, především ze zeleniny a ovoce. Ne vždy je však snadné a možné získat veškeré živiny pouze z běžné stravy. Pak je dobré užívat vitamíny a minerály ve formě doplňků stravy. Zdá se, že pro vyváženou hladinu mužských hormonů je třeba mít dostatek vitamínu D, zinku, selenu a hořčíku. Zároveň ale studie naznačují, že pokud máte příslušných minerálů v těle dostatek, vyšší příjem nepřináší žádné další pozitivní efekty. Je proto vhodné se kriticky zamyslet nad vaším životním stylem, pokud jde o dostatek vitamínu D, a vaším jídelníčkem, pokud jde o dostatek minerálů, které přijímáme ve stravě.

Vitamín D

Vitamín D je jeden z nejdůležitějších vitamínů pro optimální hladinu testosteronu. Studie naznačily, že podávání vitamínu D ve formě potravinových doplňků může zvyšovat hladinu testosteronu u mužů, kteří mají hladinu sníženou [20]. Na druhé straně se neprojevily účinky podávání vitamínu D na hladinu testosteronu u mužů, kteří jsou na své přirozené hladině [21]. Rozhodující množství vitamínu D si naše tělo vytváří samo v kůži vystavené slunečnímu záření, menší část vitamínu D přejímáme stravou. Je však třeba vzít v úvahu, že díky změnám životního stylu trávíme na slunci podstatně méně času než v předchozích generacích. Více pracujeme v uzavřených prostorách a při pobytu na slunci se chráníme opalovacími krémy s vysokým ochranným faktorem. UV filtry tvorbu vitamínu D blokují. Proto se objevují názory, že zvláště v zimním období má více jak polovina západní populace nedostatek vitamínu D. Nízký příjem vitamínu D snižuje obranyschopnost  organismu, může stát za špatným stavem kostí, nekvalitním spánkem, špatnými náladami a narušením hladin hormonů včetně testosteronu.

Zinek

Zinek je jedním ze základních prvků nezbytných pro lidský organismus. Lidské tělo si není schopno vytvářet zásoby zinku, a je proto nezbytné přijímat dostatečné množství zinku ve stravě nebo pokud to není možné, doplňovat zinek vhodnými doplňky stravy. U mužů má nedostatek zinku zřejmě negativní vliv na plodnost i hladinu testosteronu [22] [23].

Selen

Selen má antioxidační účinky a hraje v lidském těle důležitou úlohu v boji proti volným radikálům. Volné radikály se tvoří jako přirozený vedlejší produkt látkové výměny. Aby tělo mohlo volné radikály neutralizovat, potřebuje mít k dispozici dostatek antioxidantů. Selen také příznivě ovlivňuje obranyschopnost organismu, tvorbu spermií a činnost štítné žlázy. Zvýšená potřeba selenu vzniká při zvýšené fyzické zátěži, vyšším příjmu tuků, kouření a při infekčních onemocněních. Zdá se, že selen v kombinaci s dalšími minerály může pomoci optimalizovat hladinu testosteronu a nabídnout další výhody v oblasti plodnosti u mužů s nedostatkem tohoto minerálu [24] [25]. Nemusí však mít žádný vliv na hladinu testosteronu u mužů, kteří ve své stravě přijímají dostatečné množství selenu. Nemá zřejmě význam pro hladinu testosteronu užívat jen selen, ale je vhodnější užívat celý komplex zmiňovaných minerálů.

Hořčík

Některé studie a výzkumy naznačují, že až polovina evropské populace přijímá méně hořčíku než jsou doporučená denní množství. Co k tomu přispívá? Používáním umělých hnojiv se snížil obsah hořčíku v zemědělských plodinách. K nedostatku hořčíku ale přispívá i nezdravá skladba jídelníčku s velkým podílem tuků a cukrů, které zhoršují vstřebání a biologickou dostupnost hořčíku. K deficitu hořčíku přispívá také vysoký příjem kofeinu a častá konzumace alkoholických nápojů. Svůj díl má i vysoká stresová zátěž a znečištěné životní prostředí. Nedostatek hořčíku může způsobovat problémy se spánkem, svalové křeče, podrážděnost, malou odolnost vůči stresu nebo problémy se spalováním tuků. Podobně jako u zinku může nedostatek hořčíků znamenat i nižší hladinu testosteronu [26] [27]. Nejpřirozenějším způsobem doplňování hořčíku je pestrá strava. Potravinami s vysokým obsahem hořčíku jsou kakao, maso, listová zelenina a ořechy.

Poruchy erekce vyvolané závislostí na internetové pornografii Poruchy erekce vyvolané závislostí na internetové pornografii - Rčení, že všeho moc škodí, platí i pro sledování pornografických videí. Závislost na pornografii je dnes stejně reálný fenomén, jako je gamblerství či závislost na nelegálních i státem tolerovaných drogách. Závislost na pornografii je problém především mladších mužů. V tomto článku se dozvíte, jak může nadměrné sledování porna plíživě zničit vaši erekci a být příčinou erektilní dysfunkce. Zároveň, pokud dokážete abstinovat, můžete svou erekci obnovit. Přitom vám mohou pomoci i byliny. číst dále
Oxid dusnatý a jeho role při erekci >Erekce, potence, vitalita>Oxid dusnatý a jeho role při erekci Oxid dusnatý a jeho role při erekci - V tomto článku se dozvíte, co je oxid dusnatý, a jak souvisí s mechanizmem erekce. Také získáte informace, kde se oxid dusnatý v lidském těle bere, i jak ateroskleróza okružuje nejen erekci, ale především celkové zdraví. Těm, co se chtějí lépe starat o své zdraví, příroda nabízí množství bylin, které snižují riziko srdečních a cévních onemocnění a pomáhají při cévních problémech s erekcí, i takových, které působí na dráhy oxidu dusnatého, v lidském těle. číst dále
Erekce - jak jí ovlivňuje spánek? Erekce – jak jí ovlivňuje spánek? - Dlouhodobý nedostatek spánku negativně ovlivňuje celkové fungovaní lidského organismu. Únava a nedostatek energie snižují u mužů chuť na sex a mohou vést k problémům s erekcí. Jaké jsou přímé příčiny problémů s erekcí při nedostatku spánku, není zatím úplně objasněno. Jednou z možných příčin je, že nedostatek spánku během druhé poloviny noci významně snižuje ranní hladinu hormonu testosteronu - mužského pohlavního hormonu důležitého pro sexuální funkce mužů. číst dále