Pravidelným problémům s erekcí čelí v současné společnosti velké procento mužů. Se zvyšujícím se věkem zastoupení erektilní dysfunkce u mužů narůstá. Vysoký výskyt problémů s erekcí v současné populaci je především důsledkem nezdravého životního stylu, dlouhodobé stresové zátěže i zhoršujícího se životního prostředí. Civilizační faktory také stojí v pozadí nárůstu nejrůznějších onemocnění, které zpětně negativně ovlivňují mužskou erekci.

Pro řadu mužů není snadné se s choulostivým problémem svěřit byť lékaři. Raději se sami snaží nalézt na internetu nebo v lékárně pomoc. Pro ty, kteří sami hledají informace, jsem připravil tento HERBÁŘ BYLIN PRO MUŽE, které mohou povzbudit erekci a sexuální touhu nebo u mužů zvýšit jejich plodnost. Muži, kteří mají problémy s erekcí, ale musí především zjistit příčiny, které selhání způsobují. Jedině pak mohou najít cestu k úspěšné pomoci.

HERBÁŘ BYLIN PRO MUŽE NA EREKCI, PLODNOST A VITALITU

Eleuterokok ostnitý | Eleutherococcus senticosus Eleuterokok ostnitý - Eleuterokok ostnitý provází pověst byliny stimulující mužskou sexuální touhu a plodnost. Je možné předpokládat, že tradiční užívání eleuterokoku na podporu sexuálních funkcí je spojeno s jeho celkově posilujícími účinky na lidský organismus. Problémy s erekcí jsou v řadě případů důsledkem únavy z práce či problémů ve vztazích, celkového vyčerpání, vyhoření či projevů stárnutí ve vyšším věku. V takové situaci může být podpora eleuterokoku velmi vítaná. více o této bylině
Gynostema pětilistá - Gynostemma pentaphyllum Gynostema pětilistá - Gynostema pětilistá je adaptogenní bylina, která pomáhá navýšit celkovou vitalitu lidského organismu. Její přínos proto mohou ocenit starší muži, kteří pociťují úbytek životní síly a s ním spojený pokles zájmu o sex, sexuální touhy a vzrušivosti. Může ale být přínosná i pro mladší muže, které tíží břímě každodenních povinností a potřebují načerpat více sil. Kromě tělesné vitality pomáhá gynostema pětilistá i zvýšit psychickou odolnost. To může být prospěšné u poruch erekce psychického původu. více o této bylině
Housenice čínská | Ophiocordyceps | Cordyceps sinensis Housenice čínská - Housenice čínská je parazitická houba. V severní Indii a Nepálu je housenice velmi oblíbená pro zvýšení vitality a jako afrodiziakum. Studie na laboratorních zvířatech naznačují, že pozitivní vliv housenice na sexuální funkce u mužů je zřejmě důsledkem pozitivního vlivu housenice na hladinu pohlavních hormonů estradiolu a testosteronu. Vyšší hladiny testosteronu mají vliv na zvýšenou sexuální touhu i na množství a kvalitu spermií u mužů. více o této bylině
Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) Jinan dvoulaločný - Podle studií se zdá, že látky obsažené v jinanu pozitivně ovlivňují tvorbu oxidu dusnatého v cévách. To zřejmě pomáhá napravovat poškození cév způsobené aterosklerózou a pomáhá mužům k lepší pružnosti cév a lepší erekci především ve vyšším věku. Působení jinanu v mechanismech erekce ale může být mnohem všestrannější. Podle studií na zvířatech se zdá, že jinan dvoulaločný může ovlivňovat signální dráhy dopaminu a tvorbu prolaktinu, a tím podněcovat vyšší sexuální aktivitu u samců. více o této bylině
Klanopraška čínská - Schisandra chinensis Klanopraška čínská - Klanopraška čínská je v tradiční čínské medicíně doporučována především jako podpůrný prostředek k obnově sil při fyzickém i psychickém vyčerpání, ale také jako silný stimulant při impotenci a léčbě erektilní dysfunkce. Toho mohou využít muži ve vyšším věku, kteří pociťují projevy stárnutí, potřebují se lépe starat o svůj cévní systém a celkově potřebují navýšit životní sílu a vitalitu. Klanopraška také příznivě ovlivňuje nervovou soustavu, duševní i fyzickou aktivitu a potlačuje nadměrnou produkci stresových hormonů. více o této bylině
Kopřiva dvoudomá | Urtica dioica Kopřiva dvoudomá - Mnoho mužů, které trápí erektilní dysfunkce, má zároveň problémy se zvětšenou prostatou. Kopřiva dvoudomá se v lidovém léčitelství využívá při problémech močových cest, kde působí protizánětlivě a diureticky, usnadňuje vylučování vody a odpadních látek z těla. V Evropě se kopřiva využívá i při léčbě nezhoubného zvětšení prostaty. Potíže se zvětšenou prostatou má přibližně 40 % mužů po padesátém roce života. Četnost problémů s prostatou stoupá s každou další dekádou života. více o této bylině
Kotvičník zemní | Tribulus terrestris Kotvičník zemní - Kotvičník zemní je nenápadná bylina se žlutými květy, kterou provází pověst přírodního afrodiziaka - prostředku pro povzbuzení sexuální touhy u mužů i u žen. Kotvičník zemní je součástí většiny komerčních bylinných přípravků na podporu erekce. Bylinné přípravky s obsahem kotvičníku zemního mohou být velmi vhodným doplňkem i pro vás, pokud jste již ve vyšším věku, pociťujete příznaky poklesu hladiny pohlavního hormonu testosteronu, schází vám energie nebo jste se rozhodli podpořit svou vitalitu. více o této bylině
Kozinec blanitý | Astragalus membranaceus Kozinec blanitý - Kozinec blanitý je víceletá bylina z čeledi bobovitých. Kozinec blanitý neprovází pověst afrodiziaka na zvýšení sexuální touhy či byliny na podporu erekce, ale je tradičně muži užíván na zvýšení potence, schopnosti muže počít dítě. Lepší fungování Leydigových buněk, které produkují ve varlatech pohlavní hormon testosteron, a tím vyšší hladina testosteronu může být důvodem, příznivého vlivu kozince blanitého na plodnost mužů. více o této bylině
Kozlík lékařský (Valeriana officinalis) Kozlík lékařský - Kozlík lékařský je tradiční evropská léčivá bylina s velmi specifickým zápachem. Kozlík lékařský zklidňuje duševní neklid vyvolaný dlouhodobým vypětím či prožívaným stresem. Může být nápomocný v případě psychicky podmíněných poruch erekce , kdy důvodem, proč erekce nefunguje, je duševní rozpoložení muže. Problémy s erekcí se mohou dostavit v období, kdy je muž pod velkým tlakem, prochází těžkým životním obdobím nebo má problémy se spánkem. více o této bylině
Kustovnice čínská (Lycium chinense) Kustovnice čínská - Kustovnice čínská je opadavý keř, jehož plody se nazývají godži. Uvádí se, že plody mají afrodiziakální účinky, tedy povzbuzují nebo zvyšují sexuální touhu a sexuální výkon mužů. V klinických studiích na zvířatech bylo zaznamenáno zlepšení sexuálních schopností i hladiny testosteronu po podávání výtažku z godži. Nechá se předpokládat, že zaznamenaná zlepšení při problémech s erekcí a plodností jsou úzce spojená s celkovým navýšením vitality a životní energie při užívání kustovnice. více o této bylině
Lesklokorka lesklá | Ganoderma lucidum Lesklokorka lesklá - Lesklokorka lesklá (v japonštině reishi) je houba, která se užívá na zpomalení projevů stárnutí, podporu imunity a lepší srdeční činnost. Lesklokorka lesklá není afrodiziakum, nevyvolává ani nezvyšuje sexuální touhu, nemá okamžitý vliv na průběh a kvalitu erekce, orgasmu a ejakulace. Pokud ale za vašimi problémy s erekcí stojí cévní příčiny , jak je tomu až u poloviny starších mužů, může lesklokorka lesklá podpořit vaši snahu o zlepšení fungování oběhového systému a regeneraci krevních vlásečnic. více o této bylině
Ostropestřec mariánský - Silybum marianum Ostropestřec mariánský - Ostropestřec mariánský je vzrůstná bylina podobná bodláku. Ostropestřec mariánský patří do skupiny bylin tradičně doporučovaných při problémech s erekcí. Za pozitivními zkušenostmi s ostropestřcem u těchto problémů může stát jeho příznivý vliv na oběhový systém a lepší prokrvení periferních cév při jeho užívání. Lepší prokrvení penisu může přinášet rychlejší nástup a delší trvání erekce i kvalitnější ztopoření. Ostropestřec může být prospěšný v případě problémů s erekcí po období závislosti na alkoholu. více o této bylině
Parcha saflorovitá - Rhaponticum carthamoides Parcha saflorovitá - Parcha saflorovitá je spojována s afrodiziakálními účinky a podporou mužské plodnosti. Nejsou však k dispozici vědecké studie, které by takové účinky zkoumaly a přesvědčivě prokazovaly. Příznivé působení parchy saflorovité na mužské sexuální funkce a kvalitu spermií bylo zaznamenáno u léčiva Ecdysten. Je možné předpokládat, že tradičně uváděné pozitivní ovlivnění sexuální touhy, výkonu a plodnosti může souviset s celkově pozitivním vlivem parchy saflorové na mužskou vitalitu a fyzický i psychický výkon. více o této bylině
Pastala rozprostřená - Turnera diffusa - Turnera aphorodisiaca Pastala rozprostřená - Pastala rozprostřená je keř, který roste v jižní části USA, v Mexiku a ve střední Americe. Je známější pod jménem damiána. Listy pastaly rozprostřené jsou tradičně užívány na podporu sexuálních funkcí mužů i žen, pro navýšení intenzity sexuálních prožitků, zvýšení vitality a energie. V souvislosti s pastalou je poměrně často zmiňována schopnost harmonizovat hormonální soustavu. Pastala se také jeví jako vhodný doplněk pro starší muže, kterým může pomoci navýšit sexuální touhu. více o této bylině
Pazvonek chloupkatý - Codonopsis pilosula Pazvonek chloupkatý - Pazvonek chloupkatý je podobně jako ženšen pravý v Asii užíván pro posílení chuti na sex, sexuální touhy a podporu aktivního sexuálního života. Pozitivní přínosy ženšenu pravého na erekci se přičítají jeho vlivu na regulaci tvorby oxidu dusnatého (NO), který je zcela zásadní pro pevnou erekci. Pazvonku chlopkatému se však věnoval zlomek vědeckých studií v porovnání s ženšenem pravým, takže o jeho působení není k dispozici dostatek informací. více o této bylině
Pískavice řecké seno - Trigonella foenum-graecum Pískavice řecké seno - Pískavice řecké seno je tradiční bylinou doporučovanou na mužské sexuální dysfunkce. I když chybí důkazy, které by jednoznačně potvrzovaly mechanizmus účinků pískavice u problémů s erekcí, provedené studie naznačují pozitivní vliv užívání pískavice na hladinu testosteronu, nárůst sexuální touhy a vzrušivosti i příznivý vliv na mužskou plodnost. Podpora normální hladiny testosteronu může stát na pozadí všech těchto přínosů pro muže - obzvláště ty muže, kteří již vstupují do vyššího věku. více o této bylině
Rdesno mnohokvěté - Polygonum multiflorum Rdesno mnohokvěté - Rdesno mnohokvěté je v asijské tradiční bylinné medicíně ceněnou bylinou. Za prospěšností rdesna mnohokvětého pro posílení plodnosti mužů mohou stát antioxidační účinky. Spermie jsou velmi citlivé na oxidační stres, který je poškozuje a snižuje všechny parametry mužské plodnosti. Studie na laboratorních zvířatech naznačují, že rdesno mnohokvěté zlepšuje spermatogenní funkci varlat, zlepšuje hormonální činnost a pozitivně ovlivňuje hladinu testosteronu. více o této bylině
Řeřicha peruánská - Lepidium meyenii Řeřicha peruánská - Řeřicha peruánská může být vhodnou bylinou pro muže, kteří usilují o početí dítěte. Studie naznačují její příznivý vliv na kvalitu i pohyblivost spermií. Zdá se, že na rozdíl od většiny bylin užívaných muži na zlepšení erekce, plodnosti a sexuální touhy, řeřicha peruánská nepůsobí na hladiny pohlavních hormonů. Přesto se zdá být při delším užívání účinná v podpoře sexuální touhy a pomáhá zlepšit sexuální život mužům s mírnou erektilní dysfunkcí. více o této bylině
Rozchodnice růžová - Rhodiola rosea Rozchodnice růžová - Rozchodnice růžová je jednou z bylin, po kterých můžete sáhnout, pokud potřebujete podpořit vaše vnitřní rozhodnutí přestat sledovat internetovou pornografii nebo se zbavit jiné závislosti. Pokud vaše mysl není vyrovnaná a nehledíte s optimismem do budoucnosti, je velmi obtížné nesklouznout ke starým zlozvykům a odolat pokušení jakékoliv závislosti. Rozchodnice růžová může navýšit vaši energii a psychickou pohodu, kterou nejvíce potřebujete v období odvykání. více o této bylině
Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis Georgii) Šišák bajkalský - Šišák je vytrvalá bylina s plazivým oddenkem. Šišák bajkalský neprovází pověst afrodiziaka a byliny na podporu erekce. Nicméně jeho účinky na kardiovaskulární sytém mohou být prospěšné zvláště starším mužům, kteří mají problémy s erekcí v důsledku rozvoje cévních onemocnění. Studie na laboratorních zvířatech naznačují, že šišák bajkalský příznivě ovlivňuje uvolnění hladké svaloviny topořivých těles penisu, a přispívá tak ke kvalitnější erekci. více o této bylině
Škornice šípolistá - Epimedium sagittatum Škornice šípolistá - Škornice šípolistá je bylina, které se v tradiční čínské medicíně připisují afrodiziakální účinky. Moderní výzkumy ze škornice izolovaly látku ikarin, která zpomaluje působení enzymu fosfodiesterázy 5. Tento enzym u mužů řídí ochabnutí erekce. Na principu zablokování tohoto enzymu fungují i moderní syntetické léky na léčbu problémů s erekcí, jako je například Viagra. Účinky ikarinu jsou však mnohonásobně slabší, než je tomu u syntetických léků. více o této bylině
Smilax lékařský - Smilax officinalis Smilax lékařský - Ve spektru účinků smilaxu lékařského jsou ve většině popisů uváděny také afrodiziakální účinky a harmonizace pohlavních hormonů. Pro povzbuzení sexuální touhy, zvýšení sexuálního výkonu a plodnosti mužů jsou různé druhy smilaxu tradičně užívány například v Číně, Malajsii či Nigérii. Studie prováděné na samcích laboratorních krys s různými druhy smilaxu naznačují, že smilax může působit způsobem, pro který je tradičně užíván. více o této bylině
Vitánie snodárná (Withania somnifera) Vitánie snodárná - Vitánie snodárná je řazena mezi adaptogeny. Aktivní látky obsažené ve vitánii působí příznivě na nervovou komunikační síť mezi částmi mozku a hlavními žlázami vylučujícími stresové hormony. Snížení hladiny stresových hormonů v mužském těle pozitivně ovlivňuje schopnost dosáhnout erekci. Vitánie snodárná se proto může uplatnit jako vhodný podpůrný prostředek u psychicky podmíněných poruch erekce nebo při snaze abstinovat od nadměrného sledování pornografie. více o této bylině
Voňatec vejčitý - Ptychopelatum olacoides Voňatec vejčitý - Zdá se, že látky obsažené ve voňatci vejčitém podporují krevní oběh včetně lepšího prokrvení v pánevní oblasti. To usnadňuje nástup i kvalitu (tvrdost) erekce. Díky účinkům na nervový systém mohou muži i ženy intenzivněji prožívat sexuální stimulaci, zlepšit svůj prožitek ze sexu a posílit sexuální touhu. Proto má voňatec vejčitý především pověst sexuálního stimulantu. Voňatec vejčitý může být rovněž vhodnou volbou pro muže ve vyšším věku, kteří si chtějí udržet svou vitalitu a neomezovat svůj sexuální život. více o této bylině
Vrbovka malokvětá Vrbovka malokvětá - Vrbovka malokvětá a jí příbuzné druhy jako vrbovka horská nebo vrbovka chlumní nejsou byliny, které by svými účinky přímo zasahovaly do mechanismu erekce, podporovaly sexuální touhu nebo u mužů zvyšovaly plodnost. Přesto patří do okruhu bylin pro muže, protože pomáhají při léčbě prostatických potíží. podobně třeba jako kopřiva dvoudomá nebo ostropestřec mariánský. A zdravá prostata je u mužů po čtyřicítce základem aktivního sexuálního života. více o této bylině