Problémy s mužskou plodností a potencí

Nedaří se vám počít dítě? Tento článek se podrobně zabývá problémy s mužskou neplodností, ale nabízí i východiska a cesty, jak plodnost a potenci podpořit a zůstat STÁLE MUŽEM.

Obsah:

Touha po dítěti je zakódována hluboko v našich genech. „Ploďte a množte se a naplňte zemi“, požehnal Hospodin Noemu a jeho synům. Jenže někdy není snadné přání Boha či přírody naplnit. Porodnost v rozvinutých zemích se dlouhodobě snižuje a část tohoto poklesu je přičítána klesající plodnosti mužů i žen. Pokud se chcete dozvědět více o mužské neplodnosti, je vám určen tento článek. Pokud chcete navýšit svou plodnost přirozeně s pomocí bylin a zůstat „stále mužem“, naleznete níže informace o tom, které byliny jsou užívány v tradičním léčitelství na podporu plodnosti u mužů.

Neplodnosti se věnuje řada článků, na které narazíte v tištěných médiích i na  internetu. Média si všímají klesajícího množství spermií u mužů a vyššího věku žen, které rodí své první dítě. Po přečtení některých článků snadno nabudete dojmu, že se blíží brzký konec lidského rodu. Je tomu skutečně tak?

Žijeme v úžasné době, o které snily generace našich prarodičů. Každá mince má ale dvě strany. Generace před námi nikdy nežily takovým tempem a v takovém spěchu, jako žijeme my. Vše se zrychlilo. Ze všech stran se na nás valí informace A všechno chceme teď. I početí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označuje jako poruchu plodnosti situaci, kdy se sexuálně aktivnímu páru nepodařilo dosáhnout otěhotnění za 12 měsíců nechráněného pohlavního styku [1]. Lékaři se proto shodují v doporučeních, že po roce neúspěšných pokusů by měl pár vyhledat odbornou pomoc. A doporučení obvykle dodávají, že starší partneři by měli vyhledat pomoc ještě dříve. Ženy, které usilují o početí, se nejčastěji po delším období neúspěšných pokusů obrátí na svého gynekologa nebo přímo na lékaře specializujícího se na léčbu neplodnosti v centru asistované reprodukce. Ten vyšetří ženu a u muže nechá vyšetřit sperma. Pokud nejsou u ženy zjištěna onemocnění přímo bránící početí nebo donošení plodu, je obvyklým doporučením pro pár umělé oplodnění. Počty dětí, které nebyly počaty v ložnici, ale v laboratoři, se tak postupně zvyšují. V současné době se uvádí, že uměle počaté děti představují 4% všech u nás narozených dětí.

Pokud uvažujete o dítěti, nebo se již snažíte o početí, je dobré se vrátit k biologii školních let a připomenout si, nebo se dozvědět více o tom, jak přirozené početí probíhá.

K oplodnění vajíčka spermií může dojít pouze během nejvýše jednoho dne po uvolnění zralého vajíčka z vaječníku (ovulaci). Jeden den v průběhu menstruačního cyklu ženy sestupuje vajíčko vejcovodem, a pokud se na cestě setká se spermiemi, může dojít k oplodnění. Spermie jsou schopné přežít v ženském těle a oplodnit vajíčko obvykle po dobu 3 až 5 dnů. Tím je dáno plodné období ženy během jednoho menstruačního cyklu. Část žen dokáže naslouchat vlastnímu tělu a den ovulace poznat podle typických pocitů v podbřišku. Tyto pocity provází prasknutí obalu (folikulu), ve kterém vajíčko zraje. Uvolnění z folikulu je nutné k tomu, aby vajíčko mohlo sestoupit do vejcovodu. Některé ženy poznají své plodné dny i podle toho, že se změní charakter hlenu v jejich pochvě. Většina žen však, zejména po letech užívání hormonální antikoncepce, nedokáže přicházející ovulaci pocítit. K určení termínu ovulace se proto používá ovulační test podobný těhotenskému testu, kterým žena testuje svou moč. Těsně před ovulací, obvykle uprostřed menstruačního cyklu, ženské tělo vylučuje velké množství luteinizačního hormonu. Vlna luteinizačního hormonu signalizuje, že k ovulaci dojde během jednoho nebo dvou dnů. Právě okamžik krátce před ovulací je vhodným okamžikem pro pohlavní styk s nejvyšší pravděpodobností otěhotnění. Pokud v páru nesledujete termín ovulace, je pravděpodobnost početí vysoká, pokud máte pravidelný pohlavní styk 2 až 3krát týdně [2]. Pokud se milujete jen jednou týdně, je spíše náhoda, pokud dojde k otěhotnění, protože čistě statisticky se během jednoho roku nebo i několika let nemusí vůbec potkat plodné dny a váš pohlavní styk. Nejrůznější zdroje zmiňují, že pravděpodobnost otěhotnění během jednoho menstruačního cyklu je 20 -25%. Z toho lze následně dovodit, že během 12 cyklů roku již přece statisticky musí dojít k otěhotnění. Jenže to je pravda, jen pokud žijete skutečně aktivním sexuálním životem a váš pohlavní styk je opravdu pravidelný. Zvláště u párů, kteří již spolu žijí několik let, odkládali založení rodiny na pozdější dobu a pohybují se v dennodenním kolotoči pracovních a společenských povinností, není častý a pravidelný sex vůbec samozřejmostí. Podobně u párů, kteří již mají jedno menší dítě, se podstatně zúží časový prostor pro nerušený pohlavní styk, na který jsou oba v páru dostatečně odpočatí a těší se na něj. Pokud je skutečně početí dítěte vaším cílem, je dobré nespoléhat se jen na statistickou pravděpodobnost a respektovat, že příroda nám nabízí k početí jen velmi krátký interval během menstruačního cyklu ženy.

A krátký interval umožňující početí je rovněž důvodem, proč se u mužů tolik pozornosti věnuje množství, kvalitě a životaschopnosti spermií.

Čím více spermií obsahuje ejakulát muže, tím vyšší je pravděpodobnost, že dost spermií dosáhne cíle a potká se s vajíčkem. Čím jsou spermie životaschopnější, tím déle mohou čekat v těle ženy na sestoupení vajíčka do vejcovodu. Tyto parametry mužské plodnosti však již řadu desetiletí klesají. A proto také tak rychle roste lékařský obor asistované reprodukce, který dokáže oplodnit vajíčko mimo tělo ženy. Ale asistovaná reprodukce, která je spásou pro ty, kteří skutečně nemohou počít dítě přirozeně, představuje i potenciální riziko pro muže. Riziko, že již nebudou třeba jako muži, ale pouze jako dárci spermií. A je to logické, protože asistovaná reprodukce není obor, který má primárně za cíl starat se o zdraví mužů. Směřuje jen k umělému oplodnění. A k tomu v extrémním případě stačí jediná zdravá spermie.

Ze skutečně věrohodných dat je zřejmé, že na neplodnosti párů se stejnou mírou podílejí muži i ženy [3]. U jedné pětiny párů, kteří neplodnost řeší a dostanou se do statistik, se problémy sejdou na obou stranách a úspěšné početí je možné pouze po vyléčení problémů muže i ženy. Vzhledem k možnostem, které nabízí asistovaná reprodukce, je však v současném systému zdravotnictví prioritní léčit ženu, která musí, byť uměle oplodněné vajíčko, donosit a dítě porodit. Přitom, pokud polovina případů neplodnosti u párů je problém mužů, je možné muže léčit a směřovat k početí přirozeným způsobem. Asistovaná reprodukce je oproti přirozenému pohlavnímu styku pro pár mnohem více zatěžující způsob početí. A je také podstatně dražší, i když až první čtyři cykly umělého oplodnění ženy jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pojišťovny zdaleka nehradí veškeré náklady spojené s asistovanou reprodukcí.

Být zdravý by mělo být přednostním cílem muže, který se chystá počít dítě. Zhruba na čtvrt století se totiž zavazuje, že se o dítě bude starat. A lékařské poznatky naznačují, že kvalita spermatu souvisí s celkovým zdravím muže. Muži, jejichž sperma je kvalitní, se pravděpodobně dožijí vyššího věku. Méně jich onemocní rakovinou varlat nebo rakovinou prostaty [4]. Tyto závěry jsou logické. Ve varlatech se tvoří nejen spermie, ale i větší část mužských pohlavních hormonů. Hormonální nerovnováha se v delším časovém horizontu musí nutně projevit na celkovém zdraví. A pak je tu tak často skloňovaný životní styl. Ten se samozřejmě také podepisuje nejen na kvalitě a množství spermií, ale také na celkovém zdraví muže. Proto je nekvalitní sperma, i když nesouvisí s konkrétním zjištěným zdravotním problémem, zdviženým prstem varujícím muže, že si koleduje v horizontu třeba desítky následujících let o podstatně závažnější zdravotní obtíže. U řady mužů jsou nebo mohou být bezprostřední příčiny nekvalitních či úplně chybějících spermií spolehlivě zjištěny. Většina problémů může být i úspěšně léčena. Které zdravotní komplikace tedy stojí za neplodností na straně mužů?

Klíčovým orgánem mužské plodnosti jsou pohlavní žlázy – varlata (latinsky: testes, nebo v jednotném čísle: testis). Ve varlatech se tvoří mužské pohlavní buňky – spermie. Varlata jsou ale také důležitou žlázou s vnitřní sekrecí. Vytváří se v nich mužské pohlavní hormony, např. testosteron. Jenže v lidském těle je vše důmyslně propojené. Aby něco vůbec fungovalo, musí spolupracovat řada orgánů a hormonálních mechanismů, které vše řídí. Pokud v celém složitém mechanismu něco nefunguje, může být výsledkem neschopnost muže počít dítě. Lékaři proto dělí příčiny poruch mužské plodnosti do oblastí podle toho, kde leží příčina poruchy.

Pretestikulární příčiny mužské neplodnosti

Do této skupiny lékaři řadí všechny faktory, které způsobily, že se varlata nedostatečně vyvinula a nefungují proto tak, jak mají. Patří sem ale i problémy s hormonálním řízením funkce varlat. To jsou případy, kdy tkáň varlat je v pořádku, ale přesto nejsou varlata v důsledku hormonálních problémů schopná produkovat zdravé spermie. Vytváření spermií ve varlatech je řízeno žlázami s vnitřní sekrecí. Žlázy zodpovědné za regulaci tvorby spermií jsou podvěsek mozkový (hypofýza), hypotalamus a sama varlata. Hypotalamus a hypofýza jsou malé žlázy uložené uprostřed hlavy. Jsou součástí systému, který vytváří hormony a reguluje tvorbu dalších hormonů ovlivňujících všechny tělesné tkáně včetně mužských varlat. Onemocnění hypothalamu nebo hypofýzy mohou proto být příčinou mužské neplodnosti.

Testikulární příčiny mužské neplodnosti

Oblast problémů, jejichž příčina leží v tkáních samotných varlat, se označují jako testikulární příčiny. Patří sem především cévní problémy. Ty způsobují poruchy termoregulace a výživy varlat. Poškození varlete může být také důsledkem špatného vývoje varlat ještě před porodem, prodělaných infekčních onemocnění, poranění a úrazů, užívání některých léků, nádorových onemocnění varlat a léčby chemoterapií nebo ozařováním.

Varikokéla

Statisticky nejčastější příčinou mužské neplodnosti je varikokéla. Při tomto onemocnění dochází, zjednodušeně řečeno, k rozšíření cév, kterými odtéká krev z varlat. Jak varikokéla poškozuje mužskou plodnost, není přesně známo. Předpokládá se, že zhoršený odtok krve zvyšuje teplotu varlat a zvyšuje koncentraci odpadních produktů látkové přeměny i volných radikálů ve varlatech, a tím poškozuje tvorbu a zrání spermií. Odhaduje se, že varikokély se vyskytují u 15% mužů v populaci a u 30% mužů, kteří vyhledali lékařskou pomoc při problémech s početím [5]. Varikokéla obyčejně není bolestivá a nevyžaduje léčení. Současná medicína neumí varikokélu léčit léky, umí je pouze odstranit chirurgickými zákroky. Ne ve všech případech je ale operace úspěšná. Léčba je proto pacientům obvykle nabízena jen v případech bolestí nebo nepříjemných pocitů v oblasti šourku. Rovněž je operace vhodná, pokud je varikokéla pravděpodobnou příčinou neplodnosti muže nebo vede ke zmenšování objemu varlat a útlumu jejich funkce.

Nespecifické příčiny mužské neplodnosti

Druhou nejčastější příčinou mužské neplodnosti jsou problémy s množstvím, pohyblivostí a kvalitou spermií, přičemž není jednoznačně možné určit příčinu, která problémy způsobila. Lékaři hovoří o neplodnosti, jejíž příčiny jsou idiopatické, tedy neznámé. Faktorů, které mohou negativně ovlivňovat tvorbu a zrání spermií, je dlouhá řada. Faktory, které souvisí se životním stylem, jsou např. nadváha nebo dokonce obezita, kouření, rekreační užívání drog, užívání anabolických steroidů nebo extrémní pracovní nebo sportovní zátěž. Životní prostředí, životní styl i obvyklá strava mohou být také příčinou zvýšeného oxidačního stresu v organismu. O vlivu oxidačního stresu na množství a kvalitu spermií se více dozvíte v odstavci: Proč užívat byliny pro zvýšení plodnosti.

Spermie také potřebují pro vývoj a zrání o trochu nižší teplotu než je vnitřní teplota lidského těla. Proto jsou varlata umístěna v šourku vně těla. Plodnosti proto neprospívá časté saunování nebo horké lázně, nošení těsného oblečení, vyhřívané sedačky v autech, práce s počítačem na klíně nebo práce v prostředí s vysokými teplotami. Příčiny neplodnosti mohou souviset i s pracovními podmínkami, kterým je muž dlouhodobě vystaven, jako je např. kontakt s toxickými chemikáliemi.

Postretikulární příčiny

Tyto příčiny leží mimo vlastní varlata, nejčastěji v nadvarleti, chámovodu, semenných váčcích, v oblasti prostaty či močové trubice. Podstatou těchto problémů je, že muž může mít sice zdravé spermie, ale ty nemohou obvyklým způsobem opustit jeho tělo. Problémy mohou způsobit prodělané záněty nadvarlat, následky prodělaných chlamydiových infekcí, úrazy a poranění v oblasti pánve, vrozené vývojové vady či mohou být následkem operativních zákroků na cestách mezi varlaty a penisem. Blokády bránící přirozenému vystříknutí spermií do pochvy ženy jsou třetí nejčastější příčinou neplodnosti u mužů po variokokéle a problematické kvalitě spermií, u níž chybí přímá souvislost s nějakým onemocněním.

O správné diagnóze a postupu léčení neplodného muže musí vždy rozhodnout lékař. Pokud ale u vás lékaři nedojdou k jednoznačné příčině nižšího množství a kvality spermií nebo jen chcete zvýšit pravděpodobnost přirozeného početí a ještě neplodnost neřešíte s lékaři, můžete se více starat o své tělo, upravit svou stravu, více sportovat, méně se stresovat a vyzkoušet byliny tradičně užívané pro zvýšení plodnosti. Pozor ale na to, že tvorba a zrání spermií není žádný závod. Spermie se ve varleti vyvíjejí 72 dní (± 2 dny). Dalších zhruba 12 dní spermie dozrávají v nadvarleti. I když se budete opravdu snažit, první zlepšení se může projevit nejdříve po třech měsících ale spíše až po půl roce po té, co se o své tělo a své spermie začnete lépe starat.

Příčiny mužské neplodnosti

I když se udávané údaje o procentuálním zastoupení příčin mužské neplodnosti mírně liší, zřejmě v závislosti na tom, o kterou studii [6] se opírají, data se zhruba shodují v tom, že příčinou mužské neplodnosti je z jedné třetiny varikokéla, z jedné třetiny není konkrétní příčina zjištěna a o poslední třetinu se dělí řada příčin, jako je narušení vývoje varlat ještě před porodem, hormonální příčiny, genetické a chromozomové odchylky, imunologické příčiny – protilátky proti spermiím, důsledky prodělaných pohlavních či dalších chorob, důsledky užívání léků a anabolických steroidů nebo poruchy ejakulace, erekce a další sexuální dysfunkce.

Jedna třetina nezjištěných (idiopatických) příčin je přičítána vlivu životního prostředí znečištěného těžkými kovy, pesticidy a dalšími umělými chemickými látkami, nezdravému životnímu stylu, jako je nedostatek spánku a odpočinku, kouření, užívání drog, nadměrnému pití alkoholu, nezdravé stravě obsahující ženské hormony – estrogeny, nesprávné skladbě a nedostatku některých pro organismus důležitých živin, chronickým zánětům, se kterými dlouhodobě žijeme a řadě dalších příčin. Společným důsledkem působení těchto civilizačních faktorů je tzv.oxidační stres v organismu. Oxidační stres negativně ovlivňuje řadu procesů v lidském těle včetně tvorby a zrání spermií [7].

Co je to oxidační stres?

Vedlejším produktem přirozené látkové výměny v organismu jsou volné radikály – vysoce reaktivní sloučeniny kyslíku, které mohou, je-li jich příliš, napadat a ničit zdravé buňky. Tělo má účinné mechanismy jak volné radikály neutralizovat navázáním na antioxidanty. Jenže prostředí, ve kterém žijeme, naše strava a životní styl, naše tělo nadměrně zatěžují.

Buněčná membrána spermií obsahuje velké množství látek, které mohou být snadno oxidovány a v cytoplazmě spermií je jen malá koncentrace enzymů, schopných neutralizovat oxidační stres. Proto jsou spermie na oxidační stres velmi citlivé. Důsledkem působení oxidačního stresu na spermie je jejich snížený počet, nižší pohyblivost a vady ve vývinu spermií (abnormální morfologie).

Proč jsou byliny jednou z cest, jak u mužů zvýšit pravděpodobnost početí?

Byliny působí v lidském těle různými mechanismy. To, co však spojuje většinu z bylin tradičně užívaných na podporu plodnosti mužů, jsou právě antioxidační účinky.

Pokud lékaři vyšetřením u vás i vaší partnerky neshledají konkrétní příčiny bránící početí, můžete zvýšit pravděpodobnost na úspěšné otěhotnění změnami ve svém i společném životním stylu a zkusit užívat byliny, vitamíny a další doplňky stravy doporučované pro zvýšení kvality a množství spermií.

Pokud váš spermiogram vykazuje podprůměrné hodnoty, ale ještě nikoliv kriticky nízké, je možné se s podporou bylin, vitamínů a minerálů pokoušet o početí přirozenou cestou. Přirozené početí je pro pár ve všech ohledech méně zatěžující než asistovaná reprodukce.

Nejčastěji se vyskytující příčinou neplodnosti mužů je cévní onemocnění variokokéla. Toto onemocnění vede k poruchám tvorby spermií, snížení jejich počtu a zhoršení jejich kvality. Rovněž ale snižuje hladiny mužských hormonů. Mužské hormony a především testosteron hrají v mužské plodnosti klíčovou roli. Řada bylin může být nápomocná při optimalizaci hormonálních hladin testosteronu i dalších hormonů a eliminaci oxidačního stresu, který snižuje množství a poškozuje kvalitu spermií. To jsou hlavní důvody, proč vyzkoušet na podporu plodnosti byliny.

Které byliny mohou pomoci?

Vitánie snodárná (Withania somnifera)

Vitánie snodárná je stále zelený polokeř volně rostoucí v subtropech a tropech Evropy, Asie a Afriky. V Ájurvédě, tradičním indickém lékařství, je již několik tisíc let užívána jako bylina pro povzbuzení organismu a k léčení řady onemocnění včetně léčby neplodnosti.

Díky silným uklidňujícím účinkům pomáhá při poruchách spánku, nervozitě, neschopnosti se soustředit, zvyšuje koncentraci a usnadňuje učení a rovněž usnadňuje usínání. V dnešní uspěchané době pomáhá užívání vitánie zvyšovat odolnost proti stresu a podporuje duševní pohodu. Vědecké studie potvrdily účinnost vitánie v případě problémů s plodností, které způsobuje stresová zátěž [8] [9] [10]. Chronický stres může být příčinou jak sexuálních dysfunkcí, tak snížené plodnosti nebo úplné neplodnosti u mužů i žen. Pro muže, kteří čelí dlouhodobému stresu v zaměstnání nebo se potýkají s depresemi, může být vitánie vhodnou bylinou, protože užívání některých antidepresiv způsobuje problémy s erekcí. Vedle problémů se sníženou plodností může vitánie pomáhat regulovat hladiny hormonů, mírně snižovat krevní tlak a cukr v krvi a zvyšovat imunitu. Má také silné protizánětlivé a antibakteriální účinky.

Vitánie snodárná v našem e-shopu:

Kotvičník zemní (Tribulus terrestris L.)

Kotvičník zemní je žlutě kvetoucí jednoletá poléhavá bylina, která volně roste v široké oblasti Asie, Evropy, Afriky i Austrálie.

Kotvičník má pověst byliny povzbuzující hormonální aktivitu, podporující pohlavní orgány,ledviny a močovou soustavu. Působí rovně příznivě na činnost kardiovaskulárního systému a navyšuje přirozenou obranyschopnost organismu. Kotvičník je možná nejčastěji zastoupenou bylinou ve volně prodejných prostředcích na posílení erekce. I když chybí opora ve vědeckých studiích je kotvičník široce užíván pro optimalizaci hladiny testosteronu a luteinizačního hormonu, zvýšení sexuální touhy a podporu erekce. Luteinizační hormon je důležitý pro vývoj a zrání spermií. Nejen tradiční užívání, ale i vědecké studie naznačují, že kotvičník zemní u mužů podporuje tvorbu spermií, zlepšuje jejich kvalitu a prodlužuje jejich životnost [11].

Kotvičník zemní v našem e-shopu:

Řeřicha peruánská / maka (Lepidium meyenii)

Bylina řeřicha peruánská je dvouletá rostlina, která roste ve vysokých nadmořských výškách peruánských And. Peruánští indiáni jí sbírají a pěstují jako potravinu, zbytek světa užívá její malé řepě podobný kořen jako léčivou bylinu.

Řeřicha peruánská je rostlina velmi bohatá na minerály a vitamíny. Má příznivý vliv na celý organismus a je velmi komplexně působící bylinou podobně jako třeba ženšen pravý. Zlepšuje vitalitu, psychickou i fyzickou kondici, odolnost vůči stresu a navyšuje celkovou energii a vitalitu organismu. Maka pomáhá udržovat rovnováhu hormonálního systému, má pozitivní vliv na plodnost mužů i žen. Nejen podle tradičního užívání, ale také podle vědeckých studií maka u mužů zvyšuje hladinu testosteronu, podporuje erekci, navyšuje počet, pohyblivost a životaschopnost spermií [12] [13]. Podobně, jako je tomu u kotvičníku zemního, i řeřicha peruánská je velmi často zastoupena ve volně prodejných doplňcích stravy na podporu erekce.

Řeřicha peruánská v našem e-shopu:

Sametové fazole (Mucuna pruriens)

Sametové fazole jsou jednoletá tropická liána. Tenké lodyhy byliny dorůstají až 15 metrů. Kvete tmavě fialovými květy. Plody podobné fazolím dozrávají v luscích. Přirozeně sametové fazole rostou v tropické Africe, Asii a Indii.

Sametové fazole jsou nejčastěji užívány v souvislosti s jejich účinky na duševní a sexuální funkce. Sametové fazole obsahují kromě řady dalších látek také látku L-DOPA, která je v lidském těle zdrojem (prekurzorem) pro produkci neurotransmiteru dopaminu. Ten je klíčový v procesech, jako je motivace, sexuální vzrušení, pohyb, ale i paměť a učení se novým věcem. Sametové fazole v lidském organismu pomáhají optimalizovat hladiny hormonů adrenalinu, noradrenalinu a testosteronu.

Vědecké studie potvrzují pozitivní účinky sametových fazolí na kvalitu spermatu a plodnost nejen u laboratorních zvířat [14], ale i u neplodných mužů. Podávání sametových fazolí vedlo k nárůstu hladin hormonů, které jsou klíčové pro sexuální funkce a tvorbu spermií [15] [16]. Zdravá hladina testosteronu může pomoci mužům, kteří chtějí počít dítě.

Parcha saflorová / leuzea saflorová / maralový kořen (Rhaponticum carthamoides)

Parcha saflorová je vytrvalá, bodláku podobná bylina, ale bez pro bodlák typických ostnů. Je známá také pod názvem „maralí kořen“. Přirozeně roste především na loukách ve vyšších nadmořských výškách jižní Sibiře.

Parcha saflorová je adaptogen a neurostimulátor, který pomáhá při stavech vyčerpání, rekonvalescenci, při psychické a fyzické zátěži organismu. Působí příznivě na růst svalové hmoty, snižuje hladinu cukru, tuků a cholesterolu v krvi, má příznivý vliv na činnost jater a také na kardiovaskulární systém. V lidového léčitelství jižní Sibiře je tradičně užívána jako afrodiziakum na zvýšení sexuální touhy a pro podporu mužské plodnosti. Pozitivní působení parchy na sexuální funkce naznačují i studie provedené na laboratorních zvířatech [17].

Parcha saflorová / maralový kořen v našem e-shopu:

Klanopraška čínská ( Schizandra sinensis)

Klanopraška čínská je keřovitá liána, která volně roste v severovýchodní Asii. Plody jsou hroznovité, složené z růžových až červených dlouhých bobulí. Bobule klanoprašky jsou jedlé, mají hořkokyselou chuť a je možné z nich připravovat džusy, šťávy nebo vína. Klanopraška se dnes pěstuje nejen v Asii pro léčivé vlastnosti jejích plodů, ale i jako okrasná rostlina.

Klanopraška čínská je adaptogenní bylina a silný stimulant. Pomáhá při únavě, stresu, rekonvalescenci, zvyšuje psychickou i fyzickou odolnost a výkonnost, podporuje mentální funkce, paměť, soustředění. Zvyšuje odolnost organismu a má příznivý vliv na hladinu cukru v krvi. Pomáhá regeneraci a čištění jater.

V Asii se používá jako tradiční bylinný prostředek k léčbě mužské neplodnosti a ke zlepšení erekce a chuti na sex. I když klanoprašku provází nejlepší pověst v mnoha oblastech lidského zdraví, nejsou u této byliny k dispozici laboratorní studie, které by ověřovaly tradiční podávání klanoprašky při problémech s mužskou plodností přímo u mužů. Studie na laboratorních zvířatech ale příznivé účinky potvrzují nejen, pokud jde prodloužení životaschopnosti spermií po ejakulaci [18], ale i při cévních problémech s variokokélou [19].

Klanopraška čínská v našem e-shopu:

Rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum)

Rdesno mnohokvěté je jednoletá popínavá rostlina dorůstající délky až 10 m. V tradiční čínské medicíně je rdesno mnohokvěté užíváno pro celkovou očistu krve a organismu od škodlivých látek, k posílení a regeneraci svalstva a pro jeho omlazující účinky.

Rdesno mnohokvěté je adaptogenní bylina se silnými regeneračními a vitalizačními účinky. Rdesno dodává energii a podporuje imunitu. Má antioxidační účinky, zpomaluje stárnutí a podporuje přirozenou dlouhověkost. Stimuluje funkci ledvin, pomáhá při očistě krve i těla od toxických látek.

Rdesno mnohokvěté je tradičně užíváno muži pro navýšení počtu spermií a podporu jejich pohyblivosti. Chybí však vědecké studie, které by u mužů potvrzovaly tyto jeho účinky [20]. Zdá se však, že rdesno mnohokvěté může zlepšovat sexuální funkce potlačením aktivity enzymu monoaminooxidázy, která v lidském těle štěpí některé neurotransmitery včetně dopaminu. Dopamin hraje důležitou roli v našich emočních reakcích, vnímání radosti a potěšení, řízení pohybu a také v řízení erekce. Více o fungování dopaminu u sexuálních funkcí si přečtěte v článku: Závislosti, dopamin a problémy s erekcí.

Rdesno mnohokvěté v našem e-shopu:

Kozinec blanitý (Astragalus membranaceus)

Kozinec blanitý je méně známá víceletá rostlina z čeledi bobovitých. Léčivé účinky má dlouhý kořen byliny. Ten může být dlouhý až 150 cm.

Kozinec blanitý posiluje imunitu a zvyšuje odolnost organismu a vitalitu, schopnost odolávat fyzickému a psychickému stresu, má antibakteriální a protivirové účinky. Podporuje normální funkci kardiovaskulárního systému, normalizuje krevní tlak a hladinu krevního cukru.

Kozinec blanitý je tradičně užíván muži snažícími se o početí dítěte. To, že kozinec blanitý zvyšuje počet a pohyblivost spermií [21], naznačují i laboratorní studie. Jako u většiny bylin naznačuje testování na laboratorních zvířatech [22] oprávněnost tradičního užívání kozince blanitého pro zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. Nejsou však k dispozici obdobné studie zaměřené na fungování kozince blanitého u neplodných mužů.

Kozinec blanitý v našem e-shopu:

Kustovnice čínská (Lycium chinense)

Kustovnice čínská nebo kustovnice cizí (Lycium barbarum) je víceletá keřovitá rostlina s dlouhými pichlavými úponky. Plodem jsou dužnaté protáhlé bobule červené barvy. V orientu a Číně se plody kustovnice užívají na podporu zdraví již více než 2000 let. Plody kustovnice jsou bohaté na živiny, aminokyseliny, stopové prvky a vitamíny.

Současná doba si u plodů kustovnice cení zejména antioxidačních účinků a schopnosti posilovat imunitu. Kustovnice ale dokáže ovlivňovat celou řadu oblastí lidského těla. Je užívána pro stimulující účinky, dodává energii, zmírňuje únavu a zpomaluje projevy stárnutí organismu. Pomáhá při regulaci správné hladiny cukru a cholesterolu v krvi. Při redukčních programech pomáhá snížit tělesnou váhu.

Je vhodným doplňkem pro zejména starší muže, kteří čelí úbytku energie a ztrátě chuti na sex. U mladších mužů zřejmě může pomoci navýšit pohyblivost a zvýšit množství spermií [23]. Kromě tradičního užíváni tuto schopnost plodů kustovnice naznačují i laboratorní studie na zvířatech [24], nejsou ale k dispozici studie potvrzující stejné mechanismy fungování u neplodných mužů.

Škornice šípolistá (Epimedium sagittatum)

Škornice šípolistá (Epimedium sagittatum) je trvalka, která přirozeně roste v jihovýchodní Číně. Velmi dobře snáší mrazy a pro svůj okrasný vzhled je pěstována jako zahradní květina ve všech klimatických pásmech. Její české jméno odkazuje na vejčité, zašpičatělé lístky. Bylina obsahuje řadu účinných látek, které předurčují její využití v léčitelství. Za nejdůležitější obsahovou látku škornice je obecně považován ikarin (angl. icariin). Ikarin je slabý inhibitor enzymu fosfodiesterázy-5 (PDE-5).

Tento enzym řídí ochabnutí erekce nebo může zabránit tomu, aby se erekce dostavila. Právě tento enzym blokují moderní léky na podporu erekce, jako jsou Viagra, Cialis a další. Ikarin působí podobně, jen jeho účinky nejsou tak silné.

Kromě užívání škornice při erektilní dysfunkci či předčasné ejakulaci se škornice šípolistá tradičně užívá při nedokrvování dolních končetin, svalové ztuhlosti, bolesti svalů a šlach. V tradiční čínské medicíně je škornice doporučována také při vysokém krevním tlaku, srdečních potížích, problémech s ledvinami a játry, revmatismu či zánětu průdušek.

V tradičním léčitelství je škornice šípolistá doporučována na podporu mužské plodnosti a pozitivní ovlivnění tvorby spermií. Řada studií provedených na laboratorních zvířatech naznačuje, že ikarin obsažený ve škornici, stimuluje tvorbu testosteronu, zvyšuje počet spermií [25] a chrání mužské reprodukční orgány [26].

Škornice šípolistá v našem e-shopu:

Další byliny, které mají potenciální účinky na podporu mužské plodnosti, jsou např. šafrán setý (Crocus sativus), černucha setá (Nigella sativa), oves setý (Avena sativa) nebo sezam indický (Sesamum Indicum).

Zdravá a vyvážená strava je zásadním předpokladem pro prevenci nemocí i pro celkové zdraví. Pokud je naše strava špatná nebo jednostranně zaměřená, žijeme ve znečištěném prostředí, kouříme, pijeme často alkohol, málo spíme a málo se pohybujeme, roste riziko poškození našich buněk oxidačním stresem. Zvýšený příjem antioxidantů užíváním bylin je rozhodně dobrou volbu pro prevenci negativních účinků volných radikálů. Antioxidanty ale nejsou obsažené jen v bylinách. Podobně důležitý pro naše tělo je také dostatek minerálů a vitamínů. I jejich nedostatek může být příčinou zdravotních problémů. Pozor ale také na to, že u některých vitamínů a minerálů může mít nepříznivý dopad na zdraví i jejich nadbytek. Vitamíny, minerály a byliny také mohou ovlivňovat léky, které již užíváte. Pokud se léčíte a užíváte pravidelně léky předepsané lékařem, vždy informujte svého lékaře o jakýchkoliv bylinách a doplňcích stravy, které užíváte nebo plánujete užívat.

Co jsou to vitamíny a minerály?

Vitamíny jsou organické látky, které jsou v malém množství nezbytné pro správnou funkci a zdraví lidského organismu. Lidský organismus si vitamíny, až na některé výjimky, nedokáže sám vyrobit, a proto je musíme pravidelně přijímat ve stravě. Podobně minerály jsou anorganické prvky, které lidské tělo nedokáže vůbec syntetizovat a které jsou v malých množstvích nezbytné pro život a správné fungování a zdraví lidského organismu.

Které minerály a vitamíny mají pozitivní vliv na tvorbu a kvalitu spermií?

Mezi minerály doporučované mužům, kteří se snaží o početí dítěte a mají problémy s množství a kvalitou spermií, patří především následující minerály a vitamíny:

Zinek

Zinek je zapojen do fungování několika stovek enzymů v lidském těle. Jeho nedostatek ovlivňuje rychlost buněčného dělení, růstu, regenerace, hojení ran nebo třeba obranyschopnost organismu. Zinek je ale také prvek velmi významný pro správný vývoj a funkci mužských pohlavních žláz. Ovlivňuje tvorbu spermií (spermatogenezi) a produkci testosteronu. Nedostatek zinku proto může zhoršovat plodnost mužů [27]. Doporučená denní dávka zinku je v České republice stanovena na 15 mg, nejvyšší přípustné množství v denní dávce na 25 mg.

Zinek je pro lidské tělo lépe využitelný z živočišných než z rostlinných zdrojů. Proto se jeho nedostatek často objevuje u vegetariánů a veganů. Pro lidské tělo dostupný zinek obsahuje hlavně maso, játra nebo vejce. Vstřebávání zinku kupodivu negativně ovlivňují vlákniny, zelenina a celozrnná strava, přestože mohou zinek obsahovat. Z rostlinných zdrojů obsahují nejvíce zinku ovesné vločky nebo fazole. K předávkování zinkem může dojít pouze výjimečně.

Selen

Selen je jedním z nejvýznamnějších antioxidantů v těle. Přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem a k normální funkci imunitního systému. Nedostatek i přebytek selenu v lidském těle může vést k rozvoji řady nemocí. Příliš nízká hladina selenu v těle například ohrožuje činnost štítné žlázy, která produkuje hormony. Je velmi důležitý i pro reprodukční schopnost mužů i žen. Selen je složkou enzymů kritických pro tvorbu a zrání spermií a nachází se ve zvýšené koncentraci ve varlatech během spermatogeneze. U mužů, kteří přijímají nedostatečné množství selenu, může i častá ejakulace vést k úbytku selenu v těle. Selen se ve spermatu nachází v menším množství přímo ve spermiích, ale mnohem více jej obsahuje semenná plazma, která tvoří většinu ejakulátu. Nedostatečné množství selenu v těle pak negativně ovlivňuje produkci a pohyblivost spermií. Názory odborníků na to, jak velká by měla být výživová doporučená denní dávka selenu, se rozcházejí. Zdá se, že by to mělo být přibližně 50 až 200 mg a horní hranice by se měla pohybovat kolem 400 mg.

Selen je obsažen v plodinách pěstovaných na půdách s dostatkem selenu. Evropa včetně České republiky ale obecně trpí spíše nedostatkem selenu. Dobrým zdrojem selenu jsou vejce nebo rybí maso. Nedostatkem selenu jsou více ohroženi kuřáci, protože jejich tělo využívá selen k aktivaci obrany proti škodlivým látkám.

Kyselina listová

Kyselina listová je také známá jako vitamín B9 nebo folát. Folát je přirozená aktivní forma vitamínu B9, která je přímo dostupná v mnoha potravinách rostlinného i živočišného původu. Kyselina listová je syntetická forma vitamínu B9, která se používá k obohacení potravin a doplňků stravy. Aby ji naše tělo mohlo využít, musí ji na folát přeměnit specifickým enzymem. Zhruba 10% lidí v populaci však může mít problémy se správnou přeměnou kyseliny listové na folát.

Folát se společně s vitamínem B12 podílí na tvorbě DNA, dělení buněk v těle, tvorbě krve a růstových procesech. Díky těmto funkcím má folát také důležitou roli v procesu spermatogeneze. Doporučená denní dávka vitamínu B9 je u dospělých až 400 mg.

Folát je obsažený v zelenině, salátech, brokolici, zelí, špenátu, čočce, luštěninách, některých druzích ovoce, např. pomerančích, banánech, ale i v potravinách živočišného původu, vejcích, játrech a mléce. Tepelnou úpravou však potraviny o většinu obsaženého folátu přicházejí.

Vitamín E

Vitamín E je v tucích rozpustný vitamín, který hraje důležitou roli při ochraně buněk proti oxidačnímu stresu a volným radikálům. Nedostatek vitamínu E může způsobovat abnormality v mužských reprodukčních tkáních a oxidační poškození spermií. Zdá se, že užívání vitamínu E u mužů zvyšuje pohyblivost a procento živých, zdravých spermií. Doporučená denní dávka vitamínu E u mužů činí 10 mg účinné látky α-tokoferolu.

Vitamín E je nejvíce obsažen v obilných klíčcích, másle, mléce, ořeších, listové zelenině, vaječném žloutku a mase. Vitamín E se ničí během tepelné úpravy potravin a zmrazení.

Vitamín C

Vitamín C, také známý jako kyselina askorbová, je asi nejznámější zástupce skupiny vitamínů. Zároveň je i jedním z nejdůležitějších vitamínů v našem těle. Má antioxidační účinky, podílí se na tvorbě hormonů, snižuje hladinu cholesterolu, je nezbytný pro svaly, kosti, cévy i kůži. Vitamín C je účinný antioxidant. Nachází se v semenné tekutině, kde hraje roli při ochraně spermií před poškozením oxidačním stresem. Uvádí se, že vitamín C zabraňuje shlukování spermií (aglutinaci). Mužský imunitní systém může spermie považovat za cizorodé buňky a produkovat proti nim protilátky. Ty způsobují, že se spermie shlukují, nemohou se volně pohybovat a nejsou po ejakulaci schopné vlastním pohybem docestovat do vejcovodů a setkat se s vajíčkem. Shlukování spermií je obvykle následkem infekce varlat či prostaty nebo se může jednat o imunitní poruchu. Stupeň shlukování spermií je vyšetřován v rámci spermiogramu.

Užívání vitamínu C zvyšuje jeho koncentraci v semenné tekutině a bylo prokázáno, že zlepšuje parametry spermií, jako je množství spermií, pohyblivost a snížení fragmentace DNA. Doporučená denní doplňková dávka je 500–1 000 mg jednou nebo dvakrát denně.

Nejlepším zdrojem vitamínu C je čerstvé ovoce a zelenina. Při tepelném zpracování obsah vitamínu C v potravinách ale rychle klesá.

Vitamín B12

Vitamín B12 ovlivňuje řadu fyziologických procesů v lidském těle, hraje důležitou úlohu v krvetvorbě, je nezbytný pro vývoj centrální nervové soustavy v dětském věku a pro její fungování v dospělosti, podílí se na syntéze DNA. Dostatek vitamínu B12 v organismu zlepšuje paměť, podporuje koncentraci a snižuje riziko vzniku srdečních chorob.

Vědecké studie naznačují, že vitamín B12 pozitivně ovlivňuje celkovou kvalitu, množství spermií a snižuje poškození DNA spermií. Studie také zjistily, že neplodní muži často mají ve srovnání s plodnými muži méně vitamínu B12 [28]. Mechanismus, jakým vitamín B12 ovlivňuje plodnost, není přesně znám. Jedna z teorií je, že vitamín B12 pozitivně ovlivňuje celkový metabolismus a zvyšuje i funkčnost reprodukčních orgánů, ale existuje řada dalších možných vysvětlení. Doporučená denní dávka vitamínu B12 je 2 až 3 μg.

Vitamín B12 je ve větším množství obsažený pouze v potravinách živočišného původu. Zdrojem vitamínu B12 je maso hospodářských zvířat, ryb, vnitřnosti, jako jsou játra a ledviny, vaječný žloutek a mléčné výrobky. Rostlinná strava obsahuje vitamín B12 pouze, pokud byla zpracována kvašením, jako např. kysané zelí, ale i tak je obsažené množství vitamínu B12 stopové. Nedostatek vitamínu B12 lze proto očekávat u vegetariánů a veganů, pokud nejedí rostlinné potraviny obohacené o vitamín B12 nebo jej nepřijímají z doplňků stravy.

Vitamín D

Vitamín D je skupina látek rozpustných v tucích, které se účastní mnoha procesů v lidském těle. Vitamín D je zapojen do tvorby a obnovy kostní tkáně, fungování svalů a imunity, regulace a ochrany před srdečními a onkologickými onemocněními. Většinu potřebného vitamínu D si vytváříme v kůži, pokud je vystavena ultrafialovému záření. Potřebnou složkou slunečního záření je tzv. UVB ultrafialové záření, které ale neprochází skrze mraky. Pokud se tedy opalujeme, za což je odpovědná UVA složka záření, ještě to automaticky neznamená, že si vytváříme vitamín D. Podobně je tomu s ozařováním v soláriu, kde se rovněž používají hlavně UVA paprsky. V našich zeměpisných šířkách je od října do března těžké získat dostatek vitamínu D ze slunečního záření. Vitamínu D si naše tělo může vytvořit jistou zásobu, ale ta vystačí jen po omezenou dobu několika měsíců. V menší míře je zdrojem vitamínu D rostlinná a živočišná strava.

Podle současných vědeckých poznatků vede nedostatek vitamínu D ke snížení množství a především ke snížení pohyblivosti spermií [29]. Studie rovněž naznačují, že muži s vyšší hladinou vitamínu D mají vyšší pohyblivost spermií ve srovnání s muži, kteří mají vitamínu D nedostatek i to, že existuje souvislost mezi hladinami testosteronu a hladinou vitamínu D. Užívání vitamínu D proto může vést k vyšší pravděpodobnosti otěhotnění u párů, které usilují o početí dítěte. Státní zdravotní ústav uvádí, že pro dosažení minimální nezbytné hladiny vitamínu D v krvi je potřeba denně přijmout asi 20 ug vitamínu D (= 800 IU).

Vedle zvýšeného příjmu antioxidantů, kde mohou pomáhat byliny, minerály a vitamíny by muži usilující o početí dítěte měli přijímat také více omega-3 mastných kyselin, případně aminokyselin l-argininu a l-karnitinu. Aminokyseliny se nejčastěji prodávají jako doplňky pro silové sportovce.

Jaké byliny muži tradičně užívají pro zvýšení plodnosti?

 

„Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

Platón

 

Páry, které usilují o početí dítěte, věnují maximum pozornosti otázkám těla a tělesného zdraví a většinou opomíjejí významný vliv, který má na úspěch početí psychika. O to více, že žijeme v době, která extrémně zdůrazňuje výkon a úspěch. Žijeme pod neustálým tlakem a je jedno, zda tento tlak přichází z venku nebo si jej na sebe vytváříme sami. Moderní doba nám přináší materiální výhody, které si dříve mohla dovolit jen špička privilegovaných. Bohužel, ale materiální výdobytky s sebou automaticky nenesou také duševní pohodu, klid a štěstí. Dlouhodobý stres udržuje naše tělo i mysl v nastavení, které lidé dříve zažívali v ohrožení života. Nastavení, které je přípravou na boj a agresivitu. A toto není nastavení, ve kterém jsme připravení a schopní počít nový život.

Jednou z cest, jak se připravovat na početí dítěte, je užívat si společný čas s partnerem, zaměřit se na vlastní i společnou pohodu, posilovat vzájemný vztah, uvolnit se, dát věcem volný průběh, být v pohodě. Užívat si více okamžiky na společné cestě než se zabývat tím, kam nás cesta v budoucnu zavede. Starat se nejen o své tělo, ale i o svou duši. Pak mohou přijít skutečné zázraky. Pak můžeme stvořit nový život.

Erekce - jak jí ovlivňuje spánek? Erekce – jak jí ovlivňuje spánek? - Dlouhodobý nedostatek spánku negativně ovlivňuje celkové fungovaní lidského organismu. Únava a nedostatek energie snižují u mužů chuť na sex a mohou vést k problémům s erekcí. Jaké jsou přímé příčiny problémů s erekcí při nedostatku spánku, není zatím úplně objasněno. Jednou z možných příčin je, že nedostatek spánku během druhé poloviny noci významně snižuje ranní hladinu hormonu testosteronu - mužského pohlavního hormonu důležitého pro sexuální funkce mužů. číst dále
Zdravý životní styl vs. problémy s erekcí Zdravý životní styl vs. problémy s erekcí - Z erektilní dysfunkce se čím dál více stává běžná nemoc a její zastoupení napříč mužskou populací ve všech věkových skupinách se neustále zvyšuje. A protože zdravý životní styl a vyvážená na vitamíny a minerály bohatá strava přímo a velmi radikálně ovlivňují kvalitu ztopoření penisu , stojí za to měnit náš životní styl. Preventivně i v okamžiku, kdy nedostatečné ztopoření penisu komplikuje náš sexuální život . Jak a kde se změnou životního stylu začít ván napoví tento článek. číst dále
Předčasná ejakulace Předčasná ejakulace – pomohou byliny? - Předčasná ejakulace je vedle poruch erekce zřejmě druhým nejčastějším problémem, kterému čelí muži v sexuálním životě. V tomto článku se dozvíte, jaká je obvyklá délka milování partnerů, zda je vůbec možné kontrolovat sexuální vzrušení a kdy je již neschopnost muže vlastní vzrušení kontrolovat považována za předčasnou ejakulaci. Článek se také věnuje technikám, které vám mohou pomoci překonat problémy s předčasnou ejakulací, a dozvíte se, jak vám s předčasnou ejakulací mohou pomoci byliny. číst dále