Právě si prohlížíte Viagra nebo bylinky na podporu erekce?

Viagra nebo bylinky na podporu erekce?

Léky na erekci nebo bylinky?

Je možné vůbec porovnávat moderní syntetické léky na podporu erekce, jako jsou Viagra, Levitra, Cialis nebo Spedra/Stendra, s přírodními doplňky stravy a bylinami, jejichž účinky nějak zasahují do mechanismu erekce?

Odpověď je zřejmá, jedná se o dvě různé kategorie, různé světy, a není možné je jakkoliv přímo srovnávat. Ale může být zajímavé si všimnout předností i záporů jak moderních léků na erektilní dysfunkci, tak bylin.

Viagra a další konkurenční přípravky určené k léčbě problémů s erekcí jsou registrovanými léky. Jsou to však léky, které neléčí. Když si jednou vezmete Viagru a vaše erekce bude lepší, neznamená to, že bude lepší i příště bez Viagry. Bude stejně špatná jako před užitím Viagry, protože se na vašem zdravotním stravu působením Viagry nic nezměnilo. Viagra neléčí příčiny, které selhání erekce způsobily. Jen pomáhá překonat důsledky, které z příčin špatné erekce plynou.

Byliny a doplňky stravy nejsou v současném právním systému považovány za léky. Není o nich v tomto smyslu možné psát a publikovat jejich možné účinky. Jsou právně postaveny na úroveň ovoce a zeleniny, které si můžete volně koupit v supermarketu. Ale všichni víme, že brokolice asi bude zdravější než třeba uzenina. A všichni tušíme, že brokolice bude mít méně vedlejších účinků, než má většina syntetických léčiv.

Proto může být zajímavé věnovat pozornost jedné i druhé oblasti. Lékům na erekci i bylinám. Moderní léky na erekci lze v ilustrativním příkladu přirovnat k velmi účinnému léku na bolest. Prášek proti bolesti je sice krátkodobě schopný pomoci velké části těch, které bolest trápí, ale v podstatě jen tlumí příznaky jiného problému, neléčí příčinu, která bolest způsobila. A protože lék neodstraní příčinu, bolest či neschopnost dosáhnout erekce se znovu vrátí, když lék po několika hodinách přestane účinkovat.

Byliny naproti tomu nemají tak razantní účinek jako mají schválené léky na erekci. Ale při správné volbě oblasti, ve které leží problém s erekcí, mohou byliny sice pomalu, ale skutečně pomáhat. Mohou zlepšovat krevní oběh, nebo třeba i zvyšovat sebevědomí. A pokud k bylinám přidáme i další změny v životním stylu, můžeme se dočkat celkového zlepšení kvality svého života a nejen dočasného zlepšení kvality sexuálního výkonu po užití pilulky.

Zajímají Vás informace o Vigře a dalších syntetických preparátech na erekci? A chcete také vědět, jaké byliny na erekci užívali muži po tisíce let, než moderní věda dokázala syntetizovat molekuly, které pomáhají mužům znovu v řádu několika hodin zažívat sexuální rozkoš s pevnou erekcí? O tom všem se dozvíte níže v tomto článku.

Obsah:

Viagra je komerční název nejznámějšího léku na erektilní dysfunkci. O erektilní dysfunkci se podle lékařů jedná, když muž není schopen dosáhnout erekce dostatečně pevné pro penetrativní pohlavní styk nebo když si erekci nedokáže udržet dostatečně dlouho, aby pohlavní styk uspokojil oba partnery.

Viagru vyvinula a v roce 1998 uvedla na trh ve Spojených státech amerických farmaceutická společnost Pfizer. Účinná látka Viagry se nazývá sildenafil. Tato molekula byla původně studována jako látka pro podávání při vysokém krevním tlaku. V průběhu klinických testů na dobrovolnících byly shledány jen málo významné účinky ve zkoumané oblasti, ale u dobrovolníků – mužů docházelo k překvapivému zlepšení erekce. To vedlo Pfizer k přehodnocení směru výzkumu a následnému zrození prvního léku na erekci – Viagry.

Účinnost Viagry pro zlepšení problematické erekce mužů a komerční úspěch Pfizeru, který následoval v letech po uvedení Viagry na trh, vyvolal silný tlak na další výzkum u konkurenčních farmaceutických firem. Výsledkem výzkumu byly molekuly podobné sildenafilu, které rovněž zlepšují problémy s erekcí. V roce 2003 byly ve Spojených státech schváleny další nové léky na erektilní dysfunkci. Jsou jimi Cialis (s účinnou látkou tadalafil) a Levitra s účinnou látkou nazvanou vardenafil. Posledním lékem uvedeným na trh v roce 2011 byla Spedra s účinnou látkou avanafil.

Viagra je komerční název nejznámějšího léku na erektilní dysfunkci. O erektilní dysfunkci se podle lékařů jedná, když muž není schopen dosáhnout erekce dostatečně pevné pro penetrativní pohlavní styk nebo když si erekci nedokáže udržet dostatečně dlouho, aby pohlavní styk uspokojil oba partnery.

Zjednodušeně řečeno účinkem sildenafilu dochází ke snadnějšímu udržení nebo k pomalejšímu opadnutí erekce vyvolané sexuální stimulací.

Účinek sildenafilu a dalších molekul syntetických léků na podporu erekce inhibuje, tedy zpomaluje odbourávání enzymu fosfodiesterázy typu 5 (PDE-5). Tento enzym je v mužském těle zodpovědný za opadnutí erekce vyvolané sexuálním vzrušením. Tím, že se podáním sildenafilu omezí účinky fosfodiesterázy, se kaskádou dalších chemických kroků stimuluje účinek oxidu dusnatého. Oxid dusnatý rozšiřuje cévy a umožňuje zvýšit přítok krve do penisu. Vyšší přítok krve do topořivých tělísek penisu pomáhá vyvolat nebo udržet již vyvolanou erekci.

Blokátory fosfodiesterázy typu 5 jsou sice schválené léky, ale ve skutečnosti neléčí příčiny erektilní dysfunkce. Pomáhají jen dočasně udržet tuhost penisu nezbytnou pro kvalitní sex. Pokud máte problémy s erekcí a chcete se těchto problémů skutečně zbavit, musíte ve spolupráci s lékaři hledat skutečnou příčinu vzniku erektilní dysfunkce. Při hledání příčiny problémů vám může pomoci článek na našem webu StaleMuzem.cz s názvem: Kde může ležet příčina mých problémů s erekcí?

Odpověď je ne. Pokud nejste po užití Viagry konfrontováni se sexuálním vzrušením nebo sexuální stimulací, ani si s výjimkou případných vedlejších účinků nevšimnete, že jste Viagru užili. Viagra vaši erekci podpoří pouze při současné sexuální stimulaci. Jak intenzivní musí stimulace být, záleží na závažnosti poruchy erekce. Může stačit, že jste pouze vystaveni vizuálním podnětům a už erekce bude fungovat, ale také můžete k dosažení erekce potřebovat různě intenzivní přímou stimulaci na penisu.

Odpověď je ne. Viagra nezvyšuje sexuální touhu, jen může zlepšit a prodloužit již vyvolanou erekci. Váš problém s nízkou sexuální touhou může být buď psychický, pokud jste v souvislosti se sexem prošli nějakým traumatizujícím zážitkem, pokud se potýkáte s depresí, čelíte dlouhodobě stresu nebo máte problémy v partnerském vztahu. Všechny tyto vnější okolnosti mohou snižovat vaši chuť na sex.

Nebo, zvláště ve vyšším věku, může snížená chuť na sex souviset s nižší hladinou pohlavních hormonů, zejména testosteronu. Chuť na sex mohou také snižovat účinky některých užívaných léků. Nízkou sexuální touhu konzultujte se svým lékařem, může to být jen předzvěst budoucích vážnějších zdravotních problémů.

Viagra nebo bylinky na podporu erekce?

Viagra dokáže podle výsledků prováděných studií pomoci 60 – 80 % mužů s erektilní dysfunkcí [1]. Obecně je účinnost syntetických léků na krátkodobé zlepšení erekce mnohonásobně vyšší, než tomu bylo u všech dříve užívaných látek.

Účinnost léků na erekci je ale vždy ovlivněna příčinami erektilní dysfunkce, její závažností a množstvím užité účinné látky. Viagra je dostupná ve formě tablet, které obsahují 25 miligramů (mg), 50 mg a 100 mg sildenafilu. O vhodném dávkování vždy rozhoduje lékař. Vyšší dávka účinné látky nemusí nutně znamenat také pevnější erekci, může ale zvýšit případné vedlejší účinky spojené s užitím léku.

Moderní léky na erekci se minimálně liší v tom základním – při doporučené základní dávce všechny zhruba stejně [2] napomáhají mužům k dosažení a udržení erekce. Rozdíly však jsou v rychlosti nástupu účinku a v celkové délce působení jednotlivých léků.

Léky na erekci neúčinkují okamžitě po užití a je nutné je brát s předstihem před očekávanou sexuální aktivitou. Tělu trvá určitou dobu, než lék užitý ústy zpracuje a účinná látka přejde v dostatečné koncentraci do krve, aby mohla v těle fungovat. Zároveň tělo začne okamžitě přijatou účinnou látku z krve odbourávat a po nějaké době klesne její hladina natolik, že se již podpora erekce neprojeví. A právě v těchto parametrech se jednotlivé léky na erekci liší.

Doba nástupu a délka účinkování je u každého muže individuální a záleží i na aktuálním fyzickém a zdravotním stavu muže. Záleží také na tom, zda jsou léky užity na lačný žaludek, či spolu s jídlem. Obsah žaludku, zvláště pokud se jedná o tučná jídla, může prodloužit dobu nástupu účinků. Kromě jídla může účinky všech léků na erektilní dysfunkci snižovat i alkohol užitý před nebo po dobu působení léku na erekci. Proto jsou časy uváděné farmaceutickými společnostmi i níže v textu pouze orientační.

Viagra

Nástup účinků sildenafilu obsaženého ve Viagře se dostaví mezi 30 minutami až jednou hodinou po užití. Viagra pak účinkuje zhruba 4 hodiny.

Cialis

Doba nástupu účinků je 1 až 2 hodiny. Tadalafil má ze čtveřice léků na erektilní dysfunkci nejdelší dobu nástupu. Ta je ale vyvážena celkovou délkou působení. Účinek tadalafilu přetrvává zhruba den a půl po užití. Po 18 hodinách působení tadalafilu jeho hladina v krvi začíná klesat. Výhodou Cialisu je, že vyžaduje méně přesné plánování sexuální aktivity. Nevýhodou je, že pokud užití Cialisu provází nežádoucí účinky, mohou tyto také trvat podstatně déle v porovnání s ostatními léky. Rovněž se prodlužuje doba, kdy se účinky Cialisu mohou dostat do interakce s jinými léky hlavně u mužů, kteří jiné léky pravidelně užívají.

Levitra

Vardenafil obsažený v Levitře účinkuje, pokud jde o rychlost nástupu a dobu účinku, podobně jako sildenafil u Viagry. Účinek je trochu delší a trvá až šest hodin. Levitra má tendenci být méně ovlivněna jídlem nebo alkoholem ve srovnání s Viagrou, takže se není nutné v jídle striktně omezovat. Studie také naznačují, že Levitra může být účinnější u diabetiků v porovnání s jinými léky na erektilní dysfunkci.

Spedra

Spedra, poslední z léků na erekci uvedených na trh s účinnou látkou nazvanou avanafil, má ze všech čtyř léků nejrychlejší nástup a relativně delší trváni účinků. Ty trvají až 12 hodin.

Rychlejšímu nástupu účinků všech léků na erektilní dysfunkci pomáhá, pokud jsou užité nalačno a pokud se zdržíte po dobu působení léků alkoholu. Alkohol může účinky léků na erekci oslabovat. Rychlejšímu působení může pomoci i pomalé rozpuštění tablety pod jazykem před vlastním polknutím.

Viagra nebo bylinky na podporu erekce?

Každá strana má dvě mince a negativní stránkou moderních léků na erektilní dysfunkci je, že jejich užívání doprovází ve většině případů alespoň minimální vedlejší účinky.

Nejčastějším negativním účinkem provázejícím užití léků na erekci je zrudnutí tváří nebo zčervenání celého těla. Zčervenání může být provázeno návaly horka. Můžete cítit tepání v hlavě nebo vás hlava rozbolí. Může se dostavit zvonění v uších. Obvykle se zvýší vylučování nosního hlenu a může se vám začít ucpávat noc. Může se vám motat hlava v důsledku poklesu krevního tlaku a také se vám může mírně rozostřit vidění nebo světlé barvy mohou získat modrý nádech.

Všechny tyto vedlejší účinky jsou daní za to, že léky cílí na zvýšení přítoku krve do penisu. Krev ale obíhá po celém těle a účinná látka léků v nějaké míře působí na cévy všude po těle. A jemné cévy ve tvářích, v hlavě a nosních sliznicích jsou na účinné látky podobně citlivé jako cévy v topořivých tělískách penisu.

Tyto mírnější vedlejší účinky se dostavují spolu s nástupem působení léků. Po nějaké době se může přidat nevolnost, průjem, bolest ve svalech, zádech a/nebo končetinách. Na kůži se mohou objevit skvrny a vyrážky.

Tyto vedlejší příznaky obvykle ustoupí spolu s tím, jak tělo lék z těla postupně odbourává.

Všechny reakce na léky jsou vždy individuální a neplatí, že by se nepříjemná reakce na lék dostavovala vždy a u každého. Ale vedle nutnosti správně načasovat sexuální aktivitu po užití léku, a berte v úvahu, že to, zda a kdy k sexu dojde je i v rukách vaší partnerky, mohou vedlejší účinky léků přinést nepříjemné až trapné situace. Bolest hlavy, bolest ve svalech a ucpaný nos může snižovat vaši chuť na sex nebo snižovat celkový prožitek z intimního spojení.

Proto pokud váš zdravotní stav ještě nedospěl do fáze, kdy nejste schopni bez pomoci léků na erekci pohlavní styk uskutečnit, je vždy dobré chovat se vstřícně k vlastnímu tělu a zvážit změny v dosavadním životním stylu. To, jak jste se ke svému tělu chovali v minulosti, je pravděpodobně příčinou vašich současných obtíží. A může být dobré využít jemnějších dlouhodobých účinků bylinek na erekci, u kterých se vedlejší účinky vyskytují jen zřídka.

Závažným problémem při užití Viagry může být prodloužená nebo bolestivá erekce. Pokud erekce sama neopadne po ukončení sexuální stimulace penisu, jedná se o takzvaný priapismus. Pokud máte erekci, která trvá bez přerušení déle než 4 hodiny, vyhledejte urychleně lékařskou pomoc. Priapismus může trvale poškodit váš penis.

Vážným vedlejším účinkem užití Viagry může být také náhlá ztráta zraku u jednoho nebo u obou očí. Náhlá ztráta zraku po užití Viagry může být příznakem vážného očního problému nesouvisejícího s lékem na erektilní dysfunkci – tzv. ischemické optické neuropatie.

Jako u většiny léků mohou někteří lidé mít po užití Viagry alergickou reakci.

Léky na erektilní dysfunkci nikdy neužívejte, pokud užíváte nitráty na vysoký krevní tlak (angina pectoris, bolest na hrudi srdečního původu). Souběžné užití nitrátů a léků na erektilní dysfunkci může způsobit nebezpečný pokles krevního tlaku. Podobně nebezpečná může být kombinace s dalšími léky schopnými uvolňovat oxid dusnatý (např. isoamyl-nitrit).

Bez doporučení lékaře léky na erekci nikdy neužívejte, pokud máte závažnou srdeční poruchu nebo závažnou poruchu funkce jater.

Léky rovněž neužívejte, pokud jste měli nedávnou cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak. Pokud máte nízký krevní tlak a nevíte o tom, může užití léku na erektilní dysfunkci způsobit, že budete pociťovat závrať nebo točení hlavy nebo omdlíte.

Kromě originálních léků předních farmaceutických společností jsou na trhu k dispozici generické verze Viagry a dalších léků na erektilní dysfunkci. Generický lék obsahuje stejnou aktivní látku jako originální (referenční) farmaceutický přípravek. Generika jsou stejně účinná jako originální lék a nesou s sebou i stejné vedlejší účinky jako mají originální léky. Generika ale obvykle stojí podstatě méně než originální značkové léky.

Viagra nebo bylinky na podporu erekce?

Kromě originálních léků předních farmaceutických společností jsou na trhu k dispozici generické verze Viagry a dalších léků na erektilní dysfunkci. Generický lék obsahuje stejnou aktivní látku jako originální (referenční) farmaceutický přípravek. Generika jsou stejně účinná jako originální lék a nesou s sebou i stejné vedlejší účinky jako mají originální léky. Generika ale obvykle stojí podstatě méně než originální značkové léky.

Mějte na paměti, že vyšší dávka léku na erektilní dysfunkci automaticky neznamená lepší erekci. S vyšší dávkou se spíše snáze dočkáte nežádoucích vedlejších účinků. Zvýšit dávku léku, pokud tu předepsanou vnímáte jako málo účinnou, vám může pouze lékař.

Odpověď je ne. Neměli byste užívat Viagru ani další léky na erektilní dysfunkci, pokud nemáte lékařem potvrzené problémy s erekcí. Viagra je lék na předpis, který může mít vážné vedlejší účinky. Je schválen pouze k léčbě erektilní dysfunkce a nikoliv pro „rekreační“ užívání. Léky na erekci byste měli užívat pouze v případě, že vám je předepsal lékař, který zná váš zdravotní stav.

Obecně není vůbec pochyb o tom, že „zázračná“ pilulka na erekci je v hledáčku zájmu nejen u starších mužů, kteří mají s erekcí problém, ale zajímají se o ní i mladí zdraví muži, kteří by rádi ještě více posílili svou sexuální výkonnost. Funguje to ale opravdu?

Podle jedné ze studií Viagra žádné zlepšení kvality (tuhosti) erekce zdravým mužům nepřináší [3].

Na druhé straně tatáž studie naznačila, že určitý efekt Viagra může přinést i zdravým mužům. Zdá se, že u zdravých mužů Viagra dokáže zkrátit interval, ve kterém muž po předchozím orgasmu není schopen znovu dosáhnout další erekce. Tento interval se označuje jako refrakterní perioda. V tomto časovém úseku u mužů nefunguje sexuální stimulace a muž není schopen znovu dosáhnout hladiny vzrušení potřebné pro další erekci a další orgasmus.

Teoreticky tedy může být mladý muž schopen po užití Viagry rychleji opakovat pohlavní styk po předchozím orgasmu a ejakulaci nebo může být schopen pohlavní styk opakovat vícekrát v řadě, než by toho byl schopen bez užití léku na erekci.

Jak však bylo řečeno výše, Vigra a všechny další moderní léky na erekci jsou léky. O možnosti užívat léky na erekci vždy rozhoduje lékař. A také by mladí muži měli zvážit, zda jim stojí za to jejich organismus zbytečně a vědomě zatěžovat chemickými látkami a vystavovat ho možným vedlejším účinkům, které s sebou může užití léků na erekci přinášet. Na případné vedlejší účinky po užití léků na erekci nemá přímý vliv zdraví a mládí. Jsou vždy individuální reakcí organismu na danou chemickou molekulu.

V jedné oblasti však může Viagra pomáhat i mladým, a to u poruch erekce, kde příčiny problémů leží v oblasti psychiky a nejsou organického původu. Tento problém s erekcí se může vyskytovat u mladých a fyzicky zdravých mužů, kteří prošli traumatem, které jim brání cítit se komfortně při sexu s partnerkou. Viagra může pomáhat u mužů, kteří si prostě z jakýchkoliv důvodů v sexu nevěří. Tyto mladí muži mohou vyhledat sexuologa a spolu s ním zvážit, zda by jim Viagra mohla pomoci s jejich psychickými problémy.

Pravděpodobně ano. Pokud se nerozhodnete hledat a odstranit příčiny, které způsobují vaše problémy s erekcí, a pokud nechcete zcela rezignovat na váš sexuální život, budete muset Viagru pravděpodobně užívat dlouhodobě.

Výrobci léků nedávají žádná konkrétní doporučení nebo varování ohledně pití alkoholu při užívání léků na erekci. Ale obecně je vždy lepší se vyhnout konzumaci většího množství alkoholu spolu s jakýmikoliv léky. Navíc studie i zkušenosti pacientů naznačují, že větší množství vypitého alkoholu může snižovat účinky léků na erektilní dysfunkci a zhoršovat případné vedlejší účinky.

Viagra a další léky na erektilní dysfunkci umožňují mužům na celém světě znovu prožívat sexuální rozkoš, které se z nějakého důvodu vzdali, či jim byla odebrána. Nikdy v historii muži takové pomocníky při problémech s erekcí neměli. Každá mince má ale dvě strany. I Viagra a ostatní moderní léky na podporu erekce neumí všechno a mají své negativní stránky.

Pojďme si ve zkratce zrekapitulovat, jaké klady i zápory má užívání léků na erektilní dysfunkci a jak jsou na tom bylinky, které také pomáhají erekci zlepšit.

Pro moderní léky na erektilní dysfunkci hovoří:

 • schopnost okamžitě zlepšovat erekci u mužů s erektilní dysfunkcí bez ohledu na to, zda je zapříčiněna duševními, tělesnými či smíšenými faktory;
 • vysoké procento, ve kterém léky na erekci mužům pomohou. Zlepšení erekce se dostaví u 50 až 80% mužů v závislosti na závažnosti a povaze problémů.

Negativní stránky léků na erekci jsou:

 • léky na erekci neléčí příčinu problémů. Nenutí muže, aby se více starali o své zdraví. Jediný tlak na muže spočívá v tom, že si léky musí nechat pravidelně předepisovat lékařem a platit je. I když léky předepisuje lékař, nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojišťovnou. Když se nezačnete včas starat o své zdraví, mohou se zdravotní problémy v čase zhoršovat a jednou dospět do stádia, kdy vám už ani léky na erekci nebudou pomáhat;
 • léky na erekci velmi často přinášejí nejen zlepšení erekce, ale i vedlejší účinky. I mírně vedlejší účinky jako bolest hlavy nebo ucpaný nos mohou snižovat prožitek ze sexu. Vážnější vedlejší příznaky, jako třeba nevolnost, mohou být i příčinou toho, proč k sexu vůbec nedojde;
 • léky na erekci neúčinkují hned, mají prodlevu nástupu účinku, která vylučuje spontánní sexuální zážitek. S léky na erekci musíte sex vždy plánovat;
 • léky na erekci nelze užívat součastně s užíváním některých léků například nitrátů;
 • léky pomáhají jen s erekcí a nemají žádný vliv na sexuální touhu – libido. Pokud ztrácíte zájem o sex, léky na erekci vám nepomohou;
 • nedostatečná hladina testosteronu může oslabovat účinek léků na erekci.

Jaká jsou negativa užívání bylinek na zlepšení erekce:

 • nejsou zdaleka tak účinné jako syntetické léky na erekci, i když reklamy na některé volně prodejné přípravky na bázi bylin a aminokyselin tvrdí něco jiného;
 • není jen jedna bylina, která by s erekcí pomohla. Aby vám bylinky pomohly, musíte najít příčinu, která za vašimi problémy s erekcí stojí a podle toho hledat vhodné byliny na oblast vašich problémů. To vyžaduje nějaké úsilí, ale pomoci vám může náš článek: Kde může ležet příčina mých problémů s erekcí?

To ale jsou všechny negativní stránky užívání bylin.

Co hovoří pro užívání bylin na erekci:

 • při správné volbě ovlivňují příčiny, které v dlouhodobém časovém horizontu vedly k problémům s erekcí. Mohou vám pomoci zlepšit celkové zdraví a kvalitu života, nejen pomoci s erekcí.
 • ve srovnání s léky nemají takřka žádné vedlejší účinky a kontraindikace. To neznamená, že žádné vedlejší účinky nebo interakce s užívanými léky neexistují, jen jejich výskyt je radikálně nižší a případné vedlejší účinky mírnější.

Je tedy jen na vás, pro jaké řešení vašich problémů s erekcí se rozhodnete. A je zcela správné při akutních problémech s erekcí vyhledat lékaře, a pokud je to v souladu s vaším zdravotním stavem, nechat si předepsat lék na erektilní dysfunkci.

Ale pokud chcete opravdu být „STÁLE MUŽEM“, je jen lék na erekci málo a měli byste se začít více starat o své zdraví. A v tom vám mohou pomoci informace na našem webu stalemuzem.cz, náš herbář bylin na erekci: byliny pro muže i byliny na erekci v našem e-shopu.

Poruchy erekce vyvolané závislostí na internetové pornografii Poruchy erekce vyvolané závislostí na internetové pornografii - Rčení, že všeho moc škodí, platí i pro sledování pornografických videí. Závislost na pornografii je dnes stejně reálný fenomén, jako je gamblerství či závislost na nelegálních i státem tolerovaných drogách. Závislost na pornografii je problém především mladších mužů. V tomto článku se dozvíte, jak může nadměrné sledování porna plíživě zničit vaši erekci a být příčinou erektilní dysfunkce. Zároveň, pokud dokážete abstinovat, můžete svou erekci obnovit. Přitom vám mohou pomoci i byliny. číst dále
Kegelovy cviky pro lepší a delší erekci Kegelovy cviky pro lepší a delší erekci - Kegelovy cviky, pokud je muži pravidelně cvičí, mohou mužům pomoci dosáhnout kvalitnější erekci, vyšší intenzitu orgasmu a silnější ejakulaci. Stavba penisu je taková, že samotné zvětšení topořivých těles penisu stlačí cévy, které krev z penisu odvádějí a částečně omezí odtok krve. U kořene penisu se nalézají speciální svaly, které kořen penisu obklopují. Když se tyto svaly sevřou, ještě více se zvýší tlak v topořivých tělesech penisu. Právě tyto svaly lze posílit Kegelovými cviky. číst dále