Právě si prohlížíte Závislosti, dopamin a problémy s erekcí

Závislosti, dopamin a problémy s erekcí

Obsah:

To, že užívání drog vede ke zdravotním problémům je obecně známou skutečností. Méně známým faktem však je, že závislosti způsobují i problémy s erekcí. Drogy, pravidelné kouření konopí, kouření tabáku, nadměrná konzumace alkoholu, gamblerství nebo i závislost na internetové pornografii mohou být v delším časovém horizontu příčinou erektilní dysfunkce. Problémy s erekcí se zpravidla neobjeví v prvních letech, kdy se závislost vytváří, ale přidruží se později. Tento článek se zaměřuje na to, jakou úlohu hraje neurotransmiter dopamin při vzniku závislostí i na to, jak dopamin ovlivňuje naše sexuální jednání, fungování i problémy s erekcí.

Trocha biologie na úvod. Naše sexuální funkce a jednání reguluje množství hormonů a neurotransmiterů. Hormony jsou chemické látky, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí nebo tkáněmi produkujícími hormony, a to přímo do krve. Krví jsou hormony unášeny do cílových tkání, kde regulují metabolismus buněk. Do soustavy žláz s vnitřní sekrecí patří podvěsek mozkový (hypofýza), šišinka (epifýza), štítná žláza, nadledviny, slinivka břišní, ledviny a pohlavní žlázy.

Neurotransmitery, nebo též mediátory, jsou chemické látky produkované buňkami nervového systému, které slouží k přenášení vzruchů (impulsů) od řídících nervových buněk k buňkám řízeným, a to nervovým, svalovým nebo žlázovým. Aby mohly řízené buňky zareagovat na přítomnost určitého neurotransmiteru nebo hormonu, jsou vybaveny citlivými receptory. Aby to bylo složitější, mohou stejné chemické látky působit v lidském těle jak v roli neurotransmiterů, tak v roli hormonů.

Sexuální podněty způsobí, že jsou do našeho nervového systému vyplavovány mediátory, jako je dopamin, noradrenalin, testosteron, oxytocin nebo oxid dusnatý. Proto pocítíme touhu, vzrušení, u mužů se dostaví erekce a nakonec jsme odměněni rozkoší z dosažení orgasmu. Zní to málo romanticky, ale z pohledu medicíny a chemie za vším tím těkavým sexuálním chtěním, napětím a prožíváním stojí jen pár obyčejných chemikálií. Na druhé straně existují neurotransmitery jako je serotonin, prolaktin, progesteron, které mají opačné účinky než ty první. Dokážou potlačit naši sexuální touhu, mohou blokovat erekci a znesnadnit nebo zabránit dosažení orgasmu. Hladiny neurotransmiterů i hormonů se mění s věkem, ovlivňuje je duševní stav, užívání léků a drog, ale také to, co jíte.

Jedním z nejdůležitějších neurotransmiterů, který ovlivňuje sexuální jednání obou pohlaví, je dopamin. Ač přesné zapojení dopaminu do sexuální motivace a řízení pohlavního vzrušení dosud není kompletně prozkoumané, výzkumy a dosavadní poznatky ledasco naznačují. Co o dopaminu zatím víme?

Mohlo by se zdát, že dopamin stojí v sexu téměř za vším. Dopamin v nás v reakci na sexuální podněty spouští sexuální touhu a chtění. Je proto klíčový pro náš sexuální apetit. Dopamin ale také předává zprávy do míchy a u mužů do penisu a dává tak penisu pokyn, aby se naplnil krví. Dopamin je proto také nezbytný k dosažení kvalitní erekce. Záplava dopaminu nás odmění i při dosažení orgasmu.  Pokud je jakkoliv v našem těle narušeno fungování dopaminu, budeme se pravděpodobně potýkat s nízkou sexuální touhou (libidem) a my, muži, i erektilní dysfunkcí.

Dopamin, sexuální touha a erektilní dysfunkce

Náš mozek vyplavuje dopamin, když se zabýváme tím, co nám přináší potěšení. Když máme sex, užíváme drogy, jíme sladkosti nebo dobré jídlo dostáváme cílovou dopaminovou odměnu. Dopaminem jsme odměňováni nejen za dokončení či výsledek činnosti, ale již za to, že očekáváme činnost přinášející potěšení, očekáváme dosažení odměny nebo úspěchu. Tím, že nás odměňuje již na cestě, nás dopamin motivuje cíle dosáhnout. Tento důmyslný mechanismus slouží jedinému cíli. Aby zůstala na tomto světě zachována naše genetická informace. Abychom přežili a rozmnožovali se. Abychom měli sex, dobře se najedli a byli spokojení.

Jenže dopamin je silná droga. Přináší nám jeden z nejpříjemnějších pocitů, které můžeme zažít. Je to extrémně silný motor, který nás pohání. Tak silný, že může vést až k závislosti. Abychom získali svou pravidelnou dávku dopaminu, můžeme se stát závislými na sexu, drogách, cukru, dobrém jídle, penězích, moci ovládat druhé, společenském postavení, na všem co nám dělá dobře. Motivace dopaminem funguje miliony let a příroda to s námi myslela veskrze dobře, jenže moderní doba nám dává příležitost dopřát si excesy, na které jsme za starých časů nemohli dosáhnout: nadbytek jídla, přemíru cukrů, alkohol v každé samoobsluze, rychlý internet a díky němu elektronickou pornografii, sociální sítě, internetová kasina a všechna další možná pokušení.

Zapojení dopaminu v lidském těle je ale mnohem širší. Dopamin je také vyplavován, když zažíváme pocity, které se velmi liší od pocitů rozkoše. Je přítomen, spolu s dalšími hormony a mediátory, když prožíváte strach a stres. Slouží to k tomu, abychom byli ostražitější a dokázali se vypořádat s nepříznivou situací. A také nás motivuje, abychom se podobným situacím v budoucnu vyhnuli. Dopamin se také účastní zpracování bolesti, kontroly nevolnosti a zvracení.

Dopamin hraje velkou roli i v regulaci tělesného pohybu. Mechanismus fungování dopaminu je podrobně zkoumán v souvislosti s Parkinsonovou chorobou. Tu způsobuje nadměrné odumírání právě těch nervových buněk, které produkují dopamin. Příčiny rozvoje Parkinsonovy choroby neznáme. Neumíme ji léčit, jen můžeme zpomalit její rozvoj podáváním léků, které ovlivňují fungování dopaminu v lidském těle. To, že je dopamin úzce spojen s naším sexuálním fungováním, prokazují studie, při kterých pacienti s Parkinsonovou chorobou dostávali léky, které zvyšovaly jejich hladinu dopaminu. Někteří z těchto pacientů zaznamenali jako vedlejší účinek zvýšenou sexuální touhu a častější erekci [1]. Nejen Parkinsonova choroba, ale i poruchy, jako jsou sociální úzkost a schizofrenie, jsou také spojeny s problémy s dopaminem. Dopamin navíc hraje roli ve správném fungování paměti, pozornosti a při emocionálních reakcích. Správné hladiny dopaminu se zrcadlí ve zvýšeném zájmu o život, silné vůli, iniciativě, schopnost soustředit se, vysoké motivaci.

Pojďme se ale vrátit k souvislostem dopaminu a sexuálního fungování. Na začátku jsem zmínil odlišnost hormonů a neurotransmiterů. V procesu sexuální touhy a erekce se zapojují oba druhy těchto chemických látek. Klíčový pohlavní hormon nezbytný pro fungování všech sexuálních procesů u mužů je testosteron. Velmi zjednodušeně by se nechalo říci, že testosteron používá dopamin jako svého posla k plnění úkolů. Pokud se tedy potýkáme s nízkou hladinou testosteronu, nepomohou nám optimální hladiny dopaminu. Obě látky se vzájemně potřebují, aby náš sexuální živost opravdu fungoval a naplňoval nás.

Problémy s dopaminem mohou mít dvě odlišné příčiny. Tou první je, že náš mozek jednoduše neprodukuje dostatečné množství dopaminu. To může být způsobeno řadou faktorů. Například těžká deprese může narušit rovnováhu neurotransmiterů v mozku a snížit produkci dopaminu. Obdobně jakýkoli psychický problém, jako je schizofrenie, úzkost nebo strach, může zapříčinit pokles tvorby dopaminu. Také pokud se příliš stresujeme, nedopřáváme si dostatek spánku, nechodíme na slunce, nebo pokud je naše strava chudá na některé potraviny, mozek nemusí být schopen produkovat dostatek dopaminu. A nakonec jsou tu nemoci nervového systému jako již zmiňovaná Parkinsonova choroba.

Druhou příčinou je, že produkce dopaminu funguje dobře, ale problémy jsou na straně přijímajících buněk, se kterými dopamin v těle reaguje. A zde se dostáváme k závislostem. Problémy v této oblasti mohou totiž nastat, pokud jsme dlouhodobě vystavováni stimulaci způsobující nadměrnou produkci dopaminu. Pokud často sledujeme internetovou pornografii a masturbujeme, trávíme příliš mnoho času na sociálních sítích, věčně sledujeme seriály, dlouhodobě užíváme lehké drogy nebo nadměrně pijeme alkohol, všechny tyto podněty vyplavují do našich nervových drah neuvěřitelné množství dopaminu. A to naše dopaminové receptory přetíží. Aby se naše tělo bránilo, vyřadí receptory, na které se dopamin váže, z provozu. Receptory jsou nejprve vyčerpané, pak otupělé a nakonec mohou úplně odumřít. Pokud receptory nefungují správně, pak nezáleží na tom, kolik dopaminu kolem nich propluje. Telefon na druhém konci linky již nikdo nezvedá. Spojení nefunguje. Pokud se vás takový problém týká, jak z toho ven?

Příznaky nedostatku dopaminu jsou podobné jako u nedostatku testosteronu. Tedy únava, nedostatek energie, netečnost, problémy se soustředěním, absence chuti na sex, chuť na sladké, špatná nálada až deprese.  Vyšetřením se nechá zjistit hodnota dopaminu v krvi, ale protože jsou okamžité hodnoty dopaminu silně ovlivňovány vnějším prostředím i psychikou, většinou se vyšetřuje odpadní produkt dopaminu, kyselina vanilmandlová, a to z moči sbírané po dobu 24 hodin. Pokud pociťujete nedostatek energie a případné další příznaky, zkuste se kriticky zamyslet nad svým životním stylem a nad tím, zda vaše „oblíbené“ činnosti již vlastně nejsou závislostí. Pokud příznaky, které pociťujete, nepříjemně zasahují do vašeho života, vyhledejte pomoc lékaře. Pokud máte pocit, že to přeháníte s rekreačními drogami (o tvrdých ani nemluvě), s konzumací alkoholu, pokud máte problém odepřít si internetovou pornografii, pohání vás chorobná touha po nakupování, bolí vás palec od surfování po sociálních sítích, ale ještě nejste totálně závislí, zařaďte zpátečku. Protože všechny tyto závislosti, kromě dalších negativních zdravotních dopadů, ohrožují také váš dopamin. Jestliže jste si už však svou závislostí přivodili problémy s dopaminem, je možné si jeho fungování zase vylepšit?

Závislostmi snížené hladiny dopaminu i poškozené dopaminové receptory je možné obnovit, ale něco to od vás vyžaduje. Skoncujte se závislostmi! Aktivity, které stojí za závislostí, nabízejí okamžité potěšení a uspokojení, ale z dlouhodobého pohledu neřeší naše problémy. Závislosti jsou většinou kompenzací nějakého nedostatku. Dobré rady jsou dobré, pokud závislí nejste. Pokud máte se závislostí problém, raději vyhledejte pomoc. Sdílejte své problémy. Nejste jediní, nejste horší proto, že jste teď závislí. Horší to bude, když se závislosti nepostavíte.

Pokud jste jen ve fázi zlozvyku, hledejte odpověď na otázku, co si zlozvykem kompenzujete. Pokud budete znát odpověď, změňte nebo vyřešte tuto oblast života. I zde se opět hodí pomoc terapeuta nebo jiného správného odborníka či lékaře. Pokud chcete žít spokojený živost, zaměřte se na činnosti, které vás inspirují, naplňují a přinášejí vám radost. Obklopujte se lidmi, kteří jsou takoví, jací chcete být i vy. Se starými přáteli nebo i partnery to možná nepůjde. Nedebatujte o nesmyslech a zaměřujte se na věci, které vám dávají smysl, inspirují vás a přinášejí vám naplnění. Pokud vám to není proti mysli, meditujte. Na to, že meditace zvyšuje hladiny dopaminu, dokonce existují vědecké studie. Co dalšího ještě může navýšit váš dopamin? Kromě chemických léků také vybrané byliny.

K bylinám, které nám mohou pomoci zvýšit hladinu dopaminu, patří:

Rozchodnice růžová

Ačkoli rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) u nás není příliš známou léčivou rostlinou, v tradiční evropské medicíně se její zdraví prospěšné účinky využívají již více než tři tisíce let. Používá se hlavně jako tonikum – látka, které působí regeneračně, výživně a posiluje celý organismus. Moderní výzkumy naznačují, že rozchodnice zvyšuje odolnost lidského organismu vůči stresu regulací hladin hormonů vyplavovaných při stresové zátěži [2]. Zdá se, že látky obsažené v rozchodnici, zabraňují odbourávání neurotransmiterů, jako jsou serotonin, dopamin a noradrenalin, v důsledku nadměrného uvolňováním stresových hormonů. Účinky rozchodnice také zřejmě zvyšují propustnost hematoencefalické bariéry (bariéry, která omezuje transport látek mezi mozkovou tkání a krví) pro prekurzory dopaminu a serotoninu. Účinky v centrálním nervovém systému pomáhají zlepšit paměť, schopnost učení, pozornost a spánek a zároveň snižují únavu a stres a v neposlední řadě zlepšují sexuální funkce.

Rozchodnice růžová v našem e-shopu:

Sametové fazole

Sametové fazole (Mucuna pruriens) jsou révě podobná liána, která roste v tropických oblastech. Plody se podobají tmavě fialovým fazolím. Mucuna pruriens je známá svými neuroprotektivními a adaptogenními účinky. Zlepšuje náladu, zvyšuje soustředění a motivaci. Za působením mucuna pruriens stojí především vysoký obsah přírodní látky L-DOPA, která je zdrojovou látkou (prekursorem) dopaminu.

Moderní výzkumy také naznačují, že Mucuna pruriens může regulovat hladiny dopaminu [3], noradrenalinu, adrenalinu a serotoninu v mozku a snižuje vylučování kortizolu v reakci na stres.

Housenice čínská

Housenice čínská (Cordyceps sinensis) je parazitická houba. Používání housenice čínské jako léčiva má dlouhou historii v tradiční čínské i tibetské medicíně. Moderní výzkumy naznačují její pozitivní působení na imunitu, proti únavě, vykazuje ochranný účinek na játra a ledviny, pomáhá při léčbě cukrovky. Na laboratorních zvířatech byly zkoumány její antidepresivní účinky a možné využití při léčbě Parkinsonovy choroby [4]. Právě tyto výzkumy naznačují, že látky housenice čínské mohou aktivovat adrenalinové a dopaminové (adrenergní) receptory a zvyšovat hladinu dopaminu. Chybí však studie, které by potvrdily, že stejně jako u zvířat účinkuje housenice čínská i u lidí.

Housenice čínská v našem e-shopu:

Klanopraška čínská

Klanopraška čínská (Schisandra chinensis) je považována za jednu ze základních bylin tradiční čínské medicíny s velmi širokým spektrem účinků. Je řazena k bylinným adaptogenům, rostlinám zvyšujícím odolnosti vůči nemocem a stresu, navyšujícím energii, fyzickou výkonnost a vytrvalost. Látky obsažené v plodech klanoprašky stimulují krevní oběh, působí anti skleroticky na cévy, snižují hladinu cholesterolu v krvi, chrání a regenerují poškození jater.

Klanopraška má povzbudivé účinky na centrální nervovou soustavu, užívá se při stresu a nervovém vyčerpání. Studie prováděné na laboratorních zvířatech naznačují, že látky obsažené v klanoprašce tlumí činnost centrální nervové soustavy, zvyšují hladinu dopaminu, ale zřejmě nikoliv ovlivněním dopaminových receptorů [5]. Klanopraška je také v tradičním lékařství doporučována při léčbě neplodnosti.

Klanopraška čínská v našem e-shopu:

Šišák bajkalský

Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis) je v Evropě nepříliš známá bylina z Dálného východu. V současné době se pěstuje v Číně, Japonsku, Mongolsku a Rusku. Šišák je silný antioxidant. Může být nápomocný při detoxikaci těla. Používá se k úpravě vysokého krevního tlaku. Napomáhá lidskému tělu vyrovnat se s viry a záněty.

Látky obsažené v bylině mají mírné sedativní účinky a pomáhají při stresu, nervovém vyčerpání, k navození klidného spánku. Je doporučován jako doplněk při léčbě závislosti na alkoholu. Výzkumy naznačují, že může snižovat puzení k závislosti ovlivněním dopaminových receptorů [6].

Šišák bajkalský v našem e-shopu:

Jinan dvoulaločný

Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) je strom, jediný zástupce řádu jinanovitých. Botanicky náleží mezi nahosemenné rostliny (jehličnany). Strom pochází z jihovýchodní Asie, pěstuje se hlavně v Číně, Japonsku a Koreji, u nás je pěstován jako okrasný strom. V čínské medicíně se jinan dvoulaločný používá již tisíce let na navýšení energie a vitality, na zmírnění bolestí svalů a kloubů i k podpoře sexuální touhy. Jinan dvoulaločný se dnes užívá především pro zvýšení hladiny energie, zlepšení krevního oběhu, zlepšení paměti, podporu myšlení, zlepšení nálady a prevenci proti depresím.

Moderní výzkumy naznačují, že účinné látky jinanu ovlivňují řadu procesů v lidském těle. Látky obsažené v jinanu jsou schopné vychytávat volné radikály i zvyšovat aktivitu antioxidačních enzymů, mají protizánětlivé účinky.

Mají ale také schopnost chránit nervové buňky a zvyšují tvorbu neurotransmiterů dopaminu [7] a noradrenalinu v mozku. Naopak mírně snižují hladinu enzymu monoaminooxidázy [8], který tyto neurotransmitery odbourává.

Jinan dvoulaločný v našem e-shopu:

Kopřiva dvoudomá

Kopřivu dvoudomou (Urtica dioica) dobře známe jako nepříjemný žahavý plevel. Kopřiva je ale také léčivá bylina, která se dlouhá staletí využívá v tradiční evropské medicíně. Ze sušených listů se připravují čaje, protože kopřiva posiluje metabolismus, ledviny, srdečně-cévní systém, regeneruje slinivku a snižuje krevní cukr. Zejména kořeny kopřivy jsou využívány k léčbě benigní hyperplazie prostaty a při problémech s močením.

Zdá se, že antioxidační vlastnosti kopřivy a případně v kopřivě obsažená látka carvacrol, nepřímo pozitivně působí na hladiny dopaminu [9], ale chybí studie, které by to jednoznačně prokazovaly či vyvracely.

Kopřiva dvoudomá v našem e-shopu:

Výše uvedený výčet bylin, které mohou pomoci zvýšit hladinu dopaminu, určitě není vyčerpávající. K další domácím bylinám, které mohou ovlivnit dopamin, patří například jetel červený (Trifolium pratense) [10], nebo třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum L., Hypericaceae) [11].

Byliny, které mohou pomoci s nedostatkem dopaminu

Aby mohly hormony a neurotransmitery v našem těle správně fungovat, musíme jim ve stravě dodávat dostatek stavebních látek a minerálů, ze kterých jsou vytvářeny. Proto je tak důležitá různorodá strava z kvalitních surovin. Průmyslovým zpracováním, které umožňuje delší trvanlivost, možnost zmražení nebo chuťové vylepšení, potraviny přicházejí o některé látky, enzymy a vitamíny, které se uchovávají jen v čerstvých potravinách. Jak měníme své stravovací návyky, může naše tělo strádat nedostatkem látek, kterých měli naši předkové nadbytek. Na co se tedy zaměřit, pokud chceme podpořit správnou tvorbu hormonů a neurotransmiterů?

Pokud již nejste zaměřeni na zdravou stravu, snižujte příjem rafinovaného cukru, nejenže zatěžuje vaši slinivku, ale i na cukru si lze vypěstovat závislost. Zaměřte se více na zdravější potraviny, především čerstvou zeleninu. Pro tvorbu hormonů jsou nezbytné i proteiny a zdravé tuky, např. za studena lisované oleje. Jaké potraviny obsahují ve větším množství zdrojové látky dopaminu? Jsou to např. jablka, banány, vejce, kysané zelí, avokádo, mandle, ořechy a semena, luštěniny a celozrnné obiloviny, kysané mléčné výrobky, maso z volně pasoucích se zvířat, ryby lovené na otevřeném moři. Pijte méně kávy, nahraďte ji třeba zeleným čajem. Dopřávejte si dostatek spánku, snažte se chodit spát i vstávat přibližně ve stejnou dobu. Naučte se relaxovat. Občas si dopřejte nicnedělání. Věnujte se kreativním činnostem. Poslouchejte hudbu, která se vám líbí, ale věnujte jí veškerou svou pozornost. Zapomeňte na televizi puštěnou jako pozadí. Hýbejte se. Meditujte. Aktivní pohyb i zklidnění mysli pomáhá regulovat produkci neurotransmiterů a podporuje tak vaše duševní i fyzické zdraví.

Nikdy v historii jsme nebyli vystaveni tolika lákadlům přetěžujícím náš systém dopaminových odměn. Digitálních technologie přinesly nesčetné výhody, ale na druhé straně ohrožují náš dopamin. Někdy je to dokonce úmyslným záměrem tvůrců, protože závislost prodává. Nezapomínejte ale, že na dopaminu je závislá také vaše erekce. Nemůžeme mít všechno. Naše tělo k tomu není stvořeno. Pokud chcete mít tvrdou erekci a kvalitní sex, třeba i ve vyšším věku, starejte se více o své zdraví a svůj dopamin a třeba se zajímejte o to, co to znamená dopaminový půst.

Podpora erekce vakuovou pumpou pro muže Podpora erekce vakuovou pumpou pro muže - Vakuové pumpy na penis jsou účinní pomocníci pro dosažení silné erekce. Pokud se potýkáte s nedostatečným ztopořením vašeho penisu, může vám vakuová pumpa pro muže pomoci dosáhnout erekce dostatečně pevné pro uspokojivou sexuální aktivitu. Ale jako všechny léky na erekci a různé další pomůcky na podporu erekce, které nesměřují čistě k pevnému zdraví, i vakuové pumpy mají svá úskalí a rizika. Proto chci v tomto článku zhodnotit možné přínosy i negativa pro muže, kteří mají problémy s erekcí. číst dále
Erekce - jak jí ovlivňuje spánek? Erekce – jak jí ovlivňuje spánek? - Dlouhodobý nedostatek spánku negativně ovlivňuje celkové fungovaní lidského organismu. Únava a nedostatek energie snižují u mužů chuť na sex a mohou vést k problémům s erekcí. Jaké jsou přímé příčiny problémů s erekcí při nedostatku spánku, není zatím úplně objasněno. Jednou z možných příčin je, že nedostatek spánku během druhé poloviny noci významně snižuje ranní hladinu hormonu testosteronu - mužského pohlavního hormonu důležitého pro sexuální funkce mužů. číst dále