Právě si prohlížíte Předčasná ejakulace – pomohou byliny?

Předčasná ejakulace – pomohou byliny?

Většina mužů je schopná kontrolovat svou mysl a tělo i během intenzivního sexuálního vzrušení při milování s partnerkou. Pokud tuto schopnost muži nemají, vede u nich dráždění penisu velmi rychle k vyvrcholení a výronu semene. Ztráta kontroly nad vlastním vzrušením je za určitých okolností přirozená. Všichni muži, kteří žijí aktivním sexuálním životem, nejspíše zažili okamžik, kdy se přes jejich vůli ovládnout situaci převalila vlna sexuálního vzrušení. Pokud je však vzrušení vaším pánem při většině milování s partnerkou a narušuje to váš sexuální život, jedná se již o poruchu. A tu byste měli řešit.

Předčasná ejakulace je vedle poruch erekce zřejmě druhým nejčastějším problémem, kterému čelí muži v sexuálním životě. V tomto článku se dozvíte, jaká je obvyklá délka milování partnerů a kdy již je neschopnost muže kontrolovat vlastní vzrušení považována za předčasnou ejakulaci. Článek se také věnuje technikám, které vám mohou pomoci překonat problémy s kontrolou sexuálního vzrušení, a dozvíte se, jak vám s předčasnou ejakulací mohou pomoci byliny.

Obsah:

Většina definic předčasné ejakulace pracuje s nějakým časovým ohraničením. Interval, který se bere v úvahu, je čas mezi zavedením penisu do pochvy a vyvrcholením spojeným s ejakulací. Za „obvyklý“ je nejčastěji považován vaginální styk delší než tři minuty.

Ejakulace před zavedením nebo v okamžiku zavedení penisu do pochvy (ejaculatio ante portas / intra portas)

Mezi muži i ženami bude zřejmě panovat shoda v tom, že za těchto okolností se nejedná o normální pohlavní styk. Takováto porucha u muže může komplikovat i přirozené početí, pokud partneři chtějí mít děti.

Ejakulace do jedné minuty po zavedení penisu do pochvy (ejaculatio praecox)

Interval, kdy muž ejakuluje do jedné minuty od počátku soulože, je nejčastěji označován za předčasnou ejakulaci.

Krátká soulož (coitus brevis)

Pohlavní styk, při kterém muž vyvrcholí do tří minut, se obvykle považuje za příliš krátký. Ale u tohoto intervalu již vůbec nemusí panovat shoda. Podle průzkumů je až jedna třetina žen schopna dosáhnou po kvalitní předehře orgasmu do jedné minuty nebo několika málo minut po zavedení penisu do pochvy. Pokud oběma partnerům přinese vyvrcholení a uspokojení i krátká soulož, asi je ani nenapadne, že jiné páry při stejné délce milování řeší mužovu předčasnou ejakulaci. Dvě třetiny žen však potřebují k tomu, aby dosáhly orgasmu podstatně delší čas než interval do tří minut. Průměr se bude pohybovat někde okolo 15 minut [1]. Páry, kde dochází k výraznému nesouladu v čase nezbytném pro vyvrcholení nebo naplnění sexuálního prožitku, se mohou potýkat s takzvanou relativní předčasnou ejakulací.

Relativní předčasná ejakulace

Pokud pohlavní styk partnerů trvá déle než pět minut, ale tento interval je přesto příliš krátký k tomu, aby žena mohla dosáhnout vyvrcholení nebo uspokojení, je většinou nezbytné, aby partneři hledali cesty, které vedou k vysokému vzrušení partnerky ještě před vlastním pohlavním stykem, nebo aby se muž ještě více učil ovládat vlastní vzrušení. Jsou muži, kteří se mohou milovat desítky minut nebo v extrémních případech i hodiny, ale jsou také ženy, které považují více než desetiminutové milování za obtěžující či únavné. Jako v každé oblasti vztahu dvou partnerů je základem komunikace a pochopení, co vyhovuje druhému. A muži musí vzít v úvahu, že žena nemá pevné „tovární nastavení“, takže se stejnou partnerkou může jednou být „málo“ minuta a jindy hodina. Jemná komunikace o těchto věcech při každém milování může zvýšit vaši vzájemnou pohodu a uspokojení z milování.

Zatímco četnost výskytu erektilní dysfunkce se u mužů zvyšuje s přibývajícím věkem, podíl mužů s předčasnou ejakulací je zhruba stejný ve všech věkových skupinách. Zjišťování výskytu předčasné ejakulace v mužské populaci nemá jednotná kritéria, a tak se uváděná procenta výskytu mohou podstatně lišit podle toho, jaká délka pohlavního styku byla při sběru dat považována již za příliš krátkou.

Horní hranice odhadů velikosti skupiny mužů, kteří mají nějaký problém s kontrolou vzrušení, a tím i s nějakou formou předčasné ejakulace, se obvykle pohybuje mezi 20 – 30 % [2], [3].

Muži, kteří ejakulují před vlastním pohlavním stykem nebo již do jedné minuty po zasunutí penisu do pochvy, tvoří zřejmě jen jednotky procent v celkové mužské populaci [4].

To by mohlo naznačovat, že většina mužů, jejichž partnerky nejsou spokojené s dobou, po kterou je muži vzrušují penisem ve vagíně, jen potřebuje ovládnout techniky k prodloužení doby pohlavního styku a nejsou vlastně jakkoliv nemocní.

Chcete-li se stát lepším milencem a prodloužit dobu milování s partnerkou, je dobré vědět, co předčasnou ejakulaci způsobuje a jakými fázemi vzrušení muž při milování prochází. Tyto informace mohou být základem pro volbu správné cesty k překonání nedostatku kontroly nad vlastním vzrušením.

Většina případů předčasné ejakulace není důsledkem jediné příčiny. Na pozadí předčasné ejakulace mohou stát jak tělesné, tak i duševní příčiny či jejich vzájemné kombinace. Může se také jednat o naučené vzorce chování z období dospívání, získávání prvních sexuálních zkušeností nebo z předchozích partnerských vztahů.

Fyziologické příčiny předčasné ejakulace

Nejčastější přirozenou tělesnou příčinou krátkého milování je u mužů sexuální nadrženost v důsledku málo častých pohlavních styků. Je obvyklá u mladých mužů na počátku sexuálního života nebo po delším odloučení partnerů. Tyto problémy obvykle vymizí spolu s tím, jak muž získává více zkušeností, jak se partneři sbližují, nebo jak se zvyšuje frekvence milování partnerů.

Další tělesné příčiny souvisí s nervovým nebo hormonálním systémem. Do řízení ejakulace je zapojen především neurotransmiter serotonin a hormon leptin. Postižení receptorů serotoninu nebo poruchy jeho přenosu mohou narušit proces kontroly ejakulace. To je i důvod, proč probíhající výzkumy hledají lék na prodloužení doby pohlavního styku před ejakulací ve skupině léků nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Tyto léky zvyšují v těle dostupné množství serotoninu a zatím pomáhají především při psychických poruchách.

Předčasná ejakulace, která nastupuje až v nějaké fázi aktivního sexuálního života, může také souviset s nízkou hladinou testosteronu. Testosteron je pro muže velmi důležitý pohlavní hormon, u kterého s přibývajícím věkem postupně klesá jeho hladina v organismu. Vědecké studie naznačují, že nízká hladina testosteronu může stát nejen za problémy s erekcí, ale rovněž s předčasnou ejakulací.

K tělesným příčinám se může řadit i příliš vysoká citlivost nervových zakončení na penisu a především na žaludu. Indikátorem u takového postižení může být, že dobu do mužova vyvrcholení prodlužuje použití kondomu.

Problémem vedoucím k předčasné ejakulaci může být i krátká uzdička penisu – proužku kůže, který spojuje žalud s předkožkou. Příliš napnutá předkožka může být citlivější a urychlovat ejakulaci.

Seznam tělesných onemocnění, které mohou zkracovat dobu do mužova vyvrcholení, je opravdu dlouhý. Na vině mohou být urologická onemocnění, onemocnění prostaty, štítné žlázy, roztroušená skleróza, poranění v dolní části míchy či v oblasti pánve nebo třeba i vedlejší účinky užívaných léků.

Vedle tělesných problémů mohou rychlou ejakulaci mužů dále ovlivňovat i problémy v duševní oblasti.

Psychologické příčiny předčasné ejakulace

Pokud jste se s problémem rychlého vyvrcholení začali potýkat až v určité fázi sexuálního života, mohou být příčinou nejen nová tělesná onemocnění či nerovnováhy, ale rovněž duševní traumata a psychické stavy.

Strach může být nejen příčinou psychických problémů s erekcí, ale může také způsobovat ztrátu kontroly nad sexuálním vzrušením.

Předčasnou ejakulaci mohou vyvolávat psychické poruchy nebo prožívané deprese. Na vině mohou být i schémata naučená z dřívějších vztahů, kde třeba partnerka dávala přednost krátkému milování nebo traumatizující sexuální zkušenosti s předchozími partnerkami. Určitá traumata si v sobě můžeme nést již z dětství. Někteří muži si do sexuálního života přenášejí zvyky a vzorce, které se naučí při masturbaci v období dospívání, kdy se věnují jen vlastnímu uspokojení a nemají potřebu věnovat dostatečný čas partnerce.

Předčasná ejakulace může také zrcadlit problémy v partnerských vztazích. O citlivých tématech intimního života s partnery často nedokážeme otevřeně komunikovat. To pak vede k nedorozuměním. V každodenním životě ale i při sexu.

Psychiku může ovlivňovat i neexistence důvěrného vztahu s partnerkou u mužů, kteří jen vyhledávají sex a bojí se dlouhodobých vztahů.

Ke ztrátě kontroly nad vzrušením a ejakulací mohou také přispívat rušivé faktory během milování, jako je např. strach z prozrazení nebo z probuzení dětí, které spí s rodiči v jedné ložnici nebo posteli.

Okolností, které mohou rušivě zasáhnout do vaší duševní pohody při milování a urychlit vyvrcholení, je prostě nepřeberně mnoho [5].

Příčiny předčasné ejakulace

Většina mužů včetně těch, kteří se s problémem předčasné ejakulace potýkají, může získat vědomou kontrolu nad vlastním vzrušením a prožívat vyvrcholení až v okamžiku, který si sami zvolí. Proč je to možné? Protože vzrušení si je možné uvědomovat, kontrolovat a nějakou dobu oddalovat podobně jako třeba vyměšování. Je možné se naučit vnímat pocity v penisu a oblasti pánve, které provázejí sexuální vzrušení, a když se blíží vyvrcholení použít techniky k oddálení ejakulace.

Ještě než přejdeme k možným technikám oddálení ejakulace, je dobré vědět, co se s námi při narůstajícím vzrušení děje. Jak tedy muž reaguje na sexuální stimulaci? Reakce na sexuální podněty je nejčastěji popisována cyklem o čtyřech fázích:

Vzrušení

Jsme-li vystaveni sexuálním podnětům, probíhá v mužském těle řada změn, kterými se tělo připravuje na pohlavní styk. U mužů je nejzřetelnějším projevem sexuálního vzrušení erekce penisu. Vzrušení během úvodní fáze strmě stoupá, až dosáhne určité intenzity. Pak se nárůst vzrušení zpomalí nebo zastaví a přejde do vyrovnanější fáze označované „plató“. Alternativně by se v češtině fáze plató nechala označit jako fáze vyrovnání nebo stabilizace vzrušení.

Plató

Fáze plató je časový úsek navazující na úvodní fázi vzrušením a končící nástupem orgasmu. Zatímco tělesné projevy narůstajícího sexuálního vzrušení, jako je zrychlení tepové frekvence nebo erekce penisu, není možné ovládat vůlí, fázi plató je možné vědomě prodlužovat. Právě o to se snaží techniky oddalování vyvrcholení, jako je práce s dechem, technika „start – stop“ nebo technika stisknutí penisu. Cílem těchto technik je kontrolovat intenzitu vzrušení ve fázi plató, aby vzrušení nedosáhlo hranice, za níž již bez možnosti kontroly vůlí následuje vyvrcholení.

Orgasmus

Orgasmus je intenzivní tělesný a duševní prožitek rozkoše. U většiny mužů je orgasmus spojen s ejakulací, při které je ejakulát obsahující miliony spermií vypuzen svaly pánevního dna ven z penisu.

Uvolnění

Ve fázi uvolnění vzrušení opadá a tělo se postupně vrací do stavu před zahájením sexuální stimulace. U muže po ejakulaci nastupuje tzv. refrakterní fáze, v průběhu které muž není schopen dosáhnout další erekce, i když je vystaven sexuální stimulaci. Časový interval do další možné erekce je závislý především na věku a aktuálním zdravotním stavu. Pohybuje se od několika minut (u velmi mladých mužů) až po několik dnů u starých mužů. Refrakterní fáze je důsledkem ejakulace nikoliv prožitku orgasmu. Podobně jako jsou ženy schopné dosáhnout více orgasmů během jednoho pohlavního styku, existují i muži, kteří se přirozeně či cíleným cvičením naučili prožívat vícenásobné orgasmy, aniž by ejakulovali. I to je dobrý příklad toho, že se muži mohou naučit kontrolovat své sexuální vzrušení a stát se lepšími milenci.

Pro získání kontroly nad vlastním vzrušením se musíte naučit vnímat narůstající vzrušení ve fázi plató. Když intenzita vzrušení silně vzroste a blížíte se k ejakulaci, je třeba snížit intenzitu stimulace penisu, zpomalit či přizpůsobit pohyby při milování, zavést penis co nejhlouběji do vagíny partnerky a setrvat chvíli v klidu nebo naopak penis z vagíny úplně vyjmout a pokračovat ve stimulaci partnerky jiným způsobem, a tak zabránit tomu, aby vás narůstající vzrušení rychle vedlo k orgasmu a ejakulaci.

Techniky oddalování orgasmu, dlouhého milování partnerů a prožívání vícenásobných orgasmů ženami i muži mají tradici ve východních zemích – Indii, Číně a Japonsku. Praktikují se již od starověku. Ve východním pojetí však nejde o pouhé mechanické zasahování do průběhu pohlavního styku různými technikami, ale jedná se o propracovaný systém sebepoznávání, práce s tělem, myslí, pocity a sexuální energií obou partnerů. Moderní sexuologie se v minulém století soustředila především na dvě mechanické techniky oddálení ejakulace považované za nejúčinnější.

Technika „start – stop“

U techniky „start – stop“ se muž učí sledovat vlastní narůstající vzrušení. Cílem je rozpoznat okamžik, kdy se vzrušení blíží k pomyslnému bodu, jehož překročení nezadržitelně spustí ejakulaci. Než dojde k překročení tohoto bodu, je nezbytné na nějakou dobu přerušit či podstatně snížit stimulaci penisu nebo, pokud je to nutné, požít techniku stisknutí penisu pro ochlazení vzrušení a oddálení orgasmu. Poté, co vzrušení prodlevou ve stimulaci nebo použitím jiné techniky opadne, je možné znovu začít vzrušení stupňovat. Cvičení se opakuje několikrát s cílem co nejvíce prodloužit dobu od začátku stimulace k bodu neodvratné ejakulace. Přitom je možné naučit se vnímat vlastní vzrušení a změnit, v okamžiku kdy je to třeba, intenzitu stimulace, polohu při milování, začít partnerku stimulovat rukou, jazykem či rty, nebo jen na čas v partnerce spočinout bez dalších pohybů.

Touto metodou se dá velmi dobře naučit ovládat vlastní vzrušení, a získat tak kontrolu nad ejakulací. V tantrickém pojetí jsou součástí technik nácviku dlouhého milování i dechová cvičení pro vyšší schopnost koncentrovat se a ještě více ovládat své vzrušení a řada dalších prvků, se kterými techniky nabízené v sexuologické terapii, již nepracují. Více o práci se dechem a sexuální energií se dozvíte dále v tomto článku.

S nácvikem získání kontroly nad vlastním vzrušením je asi nejlepší začít sám při masturbaci. Vpřed vás ale může rychleji posunout spolupráce s partnerkou v průběhu milování, nebo pokud stimulaci provádí ona a přeruší ji na základě vašeho slovního nebo jiného předem domluveného pokynu. To je však možné v dlouhodobých vztazích a za předpokladu, že partnerka má pochopení pro vaši snahu zlepšovat sama sebe a poskytnout jí hlubší sexuální uspokojení.

Technika stisknutí penisu nebo odtažení varlat

U techniky stisknutí penisu muž rovněž přeruší pohlavní styk krátce před vyvrcholením a rukou si stiskne penis v přesně vymezené oblasti. Palec ruky by měl být přiložen na uzdičku a zbylé prsty by měly z opačné strany obkroužit a podepřít citlivou hranu žaludu. Používají se pouze polštářky prstů. Tlak by měl trvat asi 4 vteřiny, a pak se stisk prudce uvolní. Tlak má směřovat vždy zepředu dozadu, nikdy ze strany penisu. Vyžaduje to nepochybně odhad a cvik. Sexuologové uvádějí, že touto technikou lze dobu vaginálního pohlavního styku účinně prodlužovat.

Na podobném principu může fungovat i technika rázného zatáhání za varlata před blížícím se vyvrcholením. Před blížící se ejakulací se varlata přitahují blíže k tělu, jejich odtažení od těla může ejakulaci oddálit.

Dechová cvičení pro kontrolu vzrušení

Doba, ve které žijeme, nás bohužel neučí všímat si našich pocitů, jemných signálů, kterými k nám hovoří naše duše a tělo. Když si začneme více všímat a uvědomovat si, co se děje s naším tělem při milování, může nám to pomoci lépe kontrolovat naše sexuální vzrušení. Správné dýchání je skvělým základem pro další techniky umožňující vědomě kontrolovat sexuální vzrušení a oddálit ejakulaci, jako je třeba již zmíněná technika nazývaná start – stop.

Muž je při sexu většinou aktivnější, více se hýbe a vynakládá více energie. K tomu svaly potřebují více kyslíku. Muži proto při sexuálním vzrušení podvědomě přechází na krátké mělké dýchání. Klíčem, jak při milování udržet své vzrušení pod kontrolou, je pravý opak. Provádět dlouhé, plynulé, uvolněné nádechy a výdechy.

Proč by mi mělo dýchání pomoci?

Hluboké dýchání dodává do krve více kyslíku, který pomáhá udržet svaly uvolněné. To směřuje proti přirozené vědomím nekontrolovatelné fyziologické reakci, kdy se před orgasmem zvyšuje svalové napětí a tělo se připravuje na okamžik vyvrcholení. Zároveň, pokud na hluboký dlouhý dech soustředíte svou mysl, můžete utlumit stupňující se sexuální vzrušení i ve vaší hlavě. Je to mnohem lepší a méně rušivá alternativa, než doporučení, která se občas dočtete, jako je myslet při sexu na něco nepříjemného či na poslední fotbalový zápas. To, že zklidníte a více zacílíte svou mysl, může také prohloubit váš zážitek z milování.

Jak správně dýchat při sexu?

Nadechujte se dlouze (i několik sekund) nosem se zavřenými ústy a představujte si, že vzduch klesá z plic ještě pod vaše břicho do oblasti pánve, pak sevřete svaly pánevního dna. Před výdechem chvilku vyčkejte a při výdechu ústy vědomě sevření svalů v oblasti pánve uvolněte. Svaly pánevního dna používáme, aniž si to uvědomujeme, pro kontrolu vylučování moči i stolice. Tyto svaly se při narůstajícím sexuálním vzrušení přirozeně podvědomě stahují.

Kegelovy cviky nejen pro lepší erekci, ale i větší kontrolu nad ejakulací

Práce se svaly pánevního dna, tak zvané Kegelovy cviky, je další technika, kterou je možné potlačit narůstající vzrušení. Více o posilování svalů pánevního dna si přečtěte v článku Kegelovy cviky pro lepší a delší erekci.

Hluboké pomalé dýchání můžete spojit s pohybem vašeho těla například při hlazení partnerky. Při nádechu můžete hladit její tělo od spodu dolů a při výdechu dolů a přitom se soustředit na detaily jejího těla a kůže. Vědomé a něžné doteky na šíji, prsou nebo břiše partnerky mohou stupňovat její vzrušení. Je ale lepší si nechat potvrdit, že partnerka hlazení jako příjemné a vzrušující v průběhu pohlavního styku vnímá.

Hluboký vědomý dech nemusíte používat jen poté, co jste již do partnerky vstoupili penisem, ale můžete jím kontrolovat a snižovat své vzrušení již v průběhu milostné předehry.

Za jak dlouho mi mohou techniky pro oddálení ejakulace pomoci?

Výše popsané techniky směřují k ovládnutí určitých dovedností a to vždy vyžaduje nějaký čas. Jako když budete trénovat vaše tělo v jiných oblastech, záleží na tom, na jaké úrovni dovedností začínáte a jak často i s jakým úsilím a nasazením budete cvičit. Když se rozhodnete uběhnout maraton a nikdy jste pravidelně neběhali, určitě se vám to napoprvé nepodaří. Budete muset začít poctivě a asi delší dobu trénovat. A s kontrolou sexuálního vzrušení to není jiné. Ale stejně jako ve sportu můžete být již po cestě k cíli odměňováni dosahováním vyšších výkonů. Cíl žít naplněné partnerské vztahy včetně těch sexuálních za pravidelný trénink rozhodně stojí.

Vaši motivaci a šanci na úspěch zvýší, když se partnerce svěříte a vysvětlíte jí, o co se technikami pro oddálení ejakulace snažíte. Partnerka vám může s některými technikami pomoci nebo se jim učit spolu s vámi. Třeba se i ona může učit dýchat jinak při milování. Vědomé dýchání je nejen technika pro muže, ale i ženám může nabídnout hlubší prožitky z milování a intenzivnější orgasmy.

Techniky oddálení ejakulace

Vaši skutečnou diagnózu ohledně předčasné ejakulace může určit jedině lékař. Jenže dnešní zdravotnictví je velmi specializované, takže si podle povahy vašich problémů musíte vybrat, zda jako prvního navštívíte urologa, sexuologa, androloga nebo psychologa. Podle příčiny problémů vám lékaři mohou předepsat léky, doporučit nácvikové techniky pro sexuální život nebo nabídnout psychoterapii.

Pokud se již léčíte s onemocněním, na které může být navázána předčasná ejakulace, informujte o problémech ve vašem sexuálním životě vašeho ošetřujícího lékaře. Možná se vás jen na vaše problémy s ejakulací nezeptal. Může to být urolog, pokud se léčíte se zánětem prostaty. Urolog vás také může doporučit na vyšetření hladiny testosteronu. Nejen problémy s erekcí, ale i předčasná ejakulace může souviset s nízkou hladinou testosteronu nebo jinou hormonální nerovnováhou, kterou způsobuje například onemocnění štítné žlázy.

Pokud dlouhodobě užíváte určité léky, například na psychiku, prostudujte si pečlivě příbalový leták nebo se zeptejte lékaře, který vám léky předepsal, zda nemohou ovlivňovat váš sexuální život.

Antidepresiva

Moderní medicína se snaží hledat léky na předčasnou ejakulaci ve skupině preparátů snižujících pocit napětí a práh vzrušivosti. Protože se předpokládá, že ejakulace je řízena nervovými vzruchy přenášenými serotoninem, využívají se k prodloužení času do ejakulace tzv. selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (antidepresiva). Ty zvyšují dostupné množství serotoninu v nervovém systému, snižují dráždivost ejakulačního centra v mozku a prodlužují tak čas do vyvrcholení. Schváleným přípravkem na léčbu předčasné ejakulace v České republice je lék Priligy. Léčivou látkou přípravku je dapoxetin. Přípravek může předepsat pouze odborný lékař, který musí posoudit možná rizika, která s užíváním souvisejí.

Priligy se užívá jednorázově několik hodin před očekávanou sexuální aktivitou. Při velmi zjednodušené interpretaci výsledků klinických studií se nechá říci, že prodloužení času pohlavního styku může být až trojnásobné [6]. Je-li ale výchozí čas, po který je muž schopen kontrolovat své vzrušení velmi krátký, např. okolo jedné minuty, nemusí jeho prodloužení na tři minuty pod vlivem Priligy stále stačit k uspokojivému prožitku partnerky z pohlavního spojení.

Kromě potlačení spontánnosti sexuálního prožitku, protože tabletu je nutno užít 1 až 3 hodiny před plánovanou sexuální aktivitou, má však Priligy řadu dalších omezení. Lék není vhodný pro pacienty s poruchou funkce ledvin nebo jater, při srdečních a cévních onemocněních nebo u pacientů s psychickými problémy. Není možné jej kombinovat ani s alkoholem, ani s moderními léky na poruchy erekce, jako je např. Viagra. Nesmí se užívat častěji než jednou za 24 hodin. Jako u naprosté většiny léků se i u Priligy mohou vyskytovat vedlejší účinky. Nejčastěji to mohou být nevolnost, pocit závratě, průjem a bolest hlavy. Nejzávažnější příhodou může být mdloba po rychlé změně polohy. Významným omezením při užití rovněž je, že lék ovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje, takže to není lék slučitelný s řízením auta nebo výkonem některých povolání. Má řadu možných interakcí s ostatními léčivy, ale i s bylinami, které mohou ovlivňovat hladinu serotoninu, jako je např. třezalka tečkovaná.

Proto i sexuologové doporučují Priligy kombinovat nebo využívat jako doplňující léčbu k nácvikovým metodám, které zlepšují kontrolu nad vzrušením, jakými jsou dechová cvičení, technika „start-stop“ nebo technika stisknutí penisu.

Znecitlivující gely a krémy

Gely a krémy, které se nanáší na žalud penisu nebo případně na celý penis, jsou v nabídce sexshopů již desítky let. Přípravky obsahují látky, které na penisu znecitliví nervová zakončení. Gely a krémy mohou být účinným řešením problémů s rychlou ejakulací, především pokud je příčinou problémů zvýšená citlivost nervových zakončení penisu. S ohledem na možná rizika u neschválených léčiv je vždy bezpečnější takové přípravky kupovat v lékárně.

Tam je možné bez lékařského předpisu zakoupit například krém EMLA. Krém se v tenké vrstvě aplikuje na žalud penisu obvykle 15 minut před vlastním pohlavním stykem. Doba účinnosti, po níž se snižuje práh citlivosti a bolesti, je jedna až dvě hodiny. Před zavedením penisu do pochvy je nutné penis důkladně omýt nebo raději používat kondom, aby nedošlo k znecitlivění vagíny u partnerky. Kombinace s kondomem může ještě více prodloužit dobu do vyvrcholení.

Reakce na tyto přípravky je u každého muže individuální a vyžaduje buď experimentovat v páru, nebo různá množství a rozsah aplikace přípravku vyzkoušet předem při masturbaci. Vysoké znecitlivění nebo příliš velká necitlivá plocha penisu může totiž způsobovat částečnou nebo úplnou ztrátu erekce a jeden problém může snadno nahradit druhý.

Psychoterapie

Příčiny rychlého nástupu ejakulace mohou být u mužů také důsledkem psychických problémů nebo psychika může ještě více stupňovat problémy tělesné. Strach ze selhání, nízká sebedůvěra, tlak na výkon nebo i vášnivá zamilovanost mohou být příčinou opakovaných neúspěchů při milování s partnerkou. Prolomení spirály strachu je možné s pomocí vhodného terapeuta.

Cílem terapie by mělo být odbourávání strachu, tlaku na sexuální výkon a změna vzorců myšlení a chování. U dlouhodobých vztahů může pomoci terapie párová se zapojením partnerky. Dobrý terapeut může páru pomoci vytvořit bezpečný prostor pro vzájemný rozhovor o nejintimnějších problémech.

U určité skupiny mužů není předčasná ejakulace jedinou sexuální poruchou a tito muži mají vedle předčasné ejakulace zároveň i problém dosáhnout kvalitní erekci. Nebo také, aniž by si to vůbec uvědomovali, mají problém s erekcí až v okamžiku, kdy se snaží rychle opakovat pohlavní styk, protože napoprvé vyvrcholili dříve, než uspokojili partnerku. Když se muž snaží o dosažení erekce po ejakulaci v průběhu tzv. refraktorní fáze, obvykle to opravdu nejde a může to ještě prohloubit jeho strach ze selhání, i když se jedná o přirozený jev, který není sexuální poruchou.

U mužů, kteří se potýkají s oběma problémy, je vždy na prvním místě nutné překonat problémy s erekcí, a pak se teprve snažit o kontrolu doby do vyvrcholení. Za takových okolností je nejsnazší cestou vyhledat sexuologa, který pokud tomu nebrání zdravotní stav, může předepsat moderní léky na erektilní dysfunkci, jako jsou Viagra nebo Cialis. Ty mohou muži pomoci rychle získat zpět ztracené sebevědomí, aby se mohl soustředit na prodloužení doby do ejakulace.

Podpořit erekci mohou i byliny a houby na erekci, ale jejich účinky jsou většinou přínosné při delším užívání a neumí pomoci tak razantně a rychle jako moderní léky. V článku o problémech s erekcí se dozvíte všechny potřebné informace a o tom, jak je možné tyto problémy překonat.

Než rozvoj vědy a chemické výroby umožnil výrobu syntetických léků, obraceli se lidé k bylinám pro účinnou pomoc u většiny zdravotních problémů. A předčasná ejakulace nebyla výjimkou. Proto tradiční evropské i asijské systémy léčitelství obsahují byliny, které mají mužům pomoci zklidnit mysl, zvýšit kontrolu nad sexuálním vzrušením a prodloužit dobu pohlavního styku.

Byliny, podobně jako současné chemické léky na předčasnou ejakulaci, však za vás nemohou problém slabé kontroly vzrušení vyřešit jen svým působením. Mohou ale být prospěšným doplňkem nácvikových technik pro oddálení vyvrcholení. U problémů, za kterými stojí psychika, a nejsou podmíněny tělesnou příčinou, mohou pomoci byliny s uklidňujícími účinky. Obecnou výhodou bylin v porovnání s chemickými léky je to, že jsou organismem lépe snášeny a přináší minimum vedlejších účinků. Vedle toho byliny tradičně doporučované na předčasnou ejakulaci působí prospěšně i v dalších oblastech, většinou posilují erekci a potenci.

Které byliny se tradičně užívají na prodloužení doby pohlavního styku?

Byliny na předčasnou ejakulaci

Rozchodnice růžová

Rozchodnice růžová (Rhodiola roseam) je vytrvalá, dužnatá bylina, která dorůstá výšky 10 až 30 cm. Volně roste zejména v arktických a subarktických oblastech severní polokoule, ale s velkým štěstím byste ji mohli nalézt i u nás v ledovcových kotlích Krkonoš a Hrubého Jeseníku. U nás je rozchodnice růžová chráněnou bylinou. V květech rozchodnice růžové dominuje žlutá barva. Jméno růžová je spojeno s vůní oddenku, která je podobná vůni růží.

Rozchodnice růžová je adaptogenní bylinou nespecificky posilující lidský organismus. Dodává energii, působí povzbudivě, urychluje rekonvalescenci, podporuje imunitu, snižuje hladinu krevního cukru.

Ve vztahu k předčasné ejakulaci mužům zřejmě pomáhá schopnost rozchodnice růžové posilovat normální funkce nervového systému. Rozchodnice může pomoci lépe zvládat stres, fyzickou i psychickou zátěž a psychické problémy.

Rozchodnice růžová je jednou z mála bylin, u které se její schopnosti prodloužit u mužů dobu pohlavního styku zabývala vědecká studie [7] a její závěry naznačují, že tradiční užívání rozchodnice růžové na problémy s předčasnou ejakulací může být oprávněné. Avšak podobně jako u specifických psychofarmak na předčasnou ejakulaci rozchodnice růžová u mužů sledovaných ve studii neprodloužila dobu pohlavního styku mnohonásobně ale v průměru jen o třetinu původní doby trvání koitu.

Proto pokud se chcete stát lepšími milenci a lépe kontrolovat své sexuální vzrušení během milování s partnerkou, musíte vždy účinky bylin či psychofarmak kombinovat například s nácvikovými technikami pro oddálení ejakulace.

Rozchodnice růžová v našem e-shopu:

Některé výzkumy naznačují [8], že předčasnou ejakulaci může negativně ovlivňovat i nižší hladina testosteronu. U problémů s předčasnou ejakulací způsobených nerovnováhou pohlavních hormonů mohou pomoci byliny, které se tradičně na podporu tvorby testosteronu užívají – především kotvičník zemní a nebo rdesno mnohokvěté.

Kotvičník zemní

Kotvičník zemní (Tribulus terrestris) je jednoletá poléhavá bylina se sudozpeřenými chlupatými lístky. V létě rozkvétá drobnými žlutými pětičetnými květy. Původně kotvičník zřejmě rostl jen ve Středozemí a na Blízkém východě, ale později byl zavlečen téměř do všech koutů světa, kde jsou pro něj vhodné podmínky.

Látky obsažené v kotvičníku zemním působí močopudně a odvar z kotvičníku se tradičně užívá při onemocnění ledvin a močových cest. Kotvičník zvyšuje sekreci žaludečních šťáv, peristaltiku střeva a vylučování žluči, čímž snižuje obsah cholesterolu v krvi a zlepšuje jaterní funkce. Má také výrazný vliv na kardiovaskulární systém, zpomaluje srdeční činnost, zlepšuje krevní výměnu, rozšiřuje cévy a zpomaluje srážení krve, má rovněž pozitivní vliv na metabolismus tuků a cukrů.

V současné době je kotvičník zemní populární zejména jako afrodisiakum a podpůrný prostředek na harmonizaci a zvýšení hladiny testosteronu. Kotvičník je rovněž užíván při mužské neplodnosti a nezhoubném zvětšení prostaty (benigní hyperplazie prostaty). Kotvičník zemní je zřejmě nejvíce zastoupenou bylinou v přírodních doplňcích stravy na posílení sexuální touhy (libida) a zlepšení erekce a mužské plodnosti.

Pokud jste ve středním a vyšším věku, kdy můžete mít již nižší hladinu testosteronu, může vám kotvičník zemní pomoci posílit vaši erekci a prodloužit dobu pohlavního styku [8]. Příznivý vliv kotvičníku zemního na řadu sexuálních funkcí včetně prodloužení délky pohlavního styku naznačují i studie na laboratorních zvířatech [9]. To však neznamená, že stejně musí kotvičník fungovat i u mužů.

Kotvičník zemní v našem e-shopu:

Rdesno mnohokvěté

Rdesno mnohokvěté (Polygonum multiflorum) je vytrvalá plazivá bylina se střídavými listy. Kvete v průběhu léta a z kraje podzimu. Květy jsou bílé. Rdesno mnohokvěté volně roste v jihozápadní Číně, v Japonsku a ve Vietnamu ale je možné jej pěstovat i u nás.

Rdesno mnohokvěté je bylinou užívanou především pro zpomalení procesu stárnutí organismu, udržení si zdraví srdce, cév a správné hladiny cholesterolu. Látky obsažené ve rdesnu mnohokvětém patří mezi silné přírodní antioxidanty, které vychytávají nebezpečné volné radikály. Látky obsažené v rdesnu mnohokvětém zřejmě zastavují přeměnu mužského pohlavního hormonu testosteronu na dihydrotestosteron (DHT), jenž je možným viníkem šedivění a vypadávání vlasů. U dospělých mužů vyšší hladina DHT také pravděpodobně přispívá k rozvoji nezhoubného zvětšování prostaty (benigní hyperplazie prostaty) nebo i rakovině prostaty.

Studie na laboratorních zvířatech naznačují, že rdesno mnohokvěté může zlepšovat tvorbu spermií ve varlatech a pozitivně ovlivňovat hormonální činnost a hladinu testosteronu. Nejsou však k dispozici studie potvrzující stejné fungování rdesna mnohokvětého i u mužů.

Rdesno mnohokvěté může mužům také pomáhat svým vysokým obsahem zinku. Zinek je minerál důležitý pro správnou tvorbu testosteronu i spermií. U laboratorních myší podávání zinku prodloužilo délku kopulace. Žádná studie se však přímo nezabývala účinkem zinku na předčasnou ejakulaci u mužů.

Rdesno mnohokvěté v našem e-shopu:

Zkušenosti sexuologů naznačují, že předčasnou ejakulaci, která nemá tělesnou příčinu, často způsobuje partnerský nesoulad, problémy ve vztahu s partnerkou a stres spojený s předchozími neúspěchy v sexuálním životě. Kořeny psychických bloků mohou ležet i ve velmi vzdáleném čase v období dospívání a prvních sexuálních zkušeností. I stará traumata mohou v dospělosti nastartovat psychické sexuální poruchy. Byliny jako pastala rozprostřená (damiána), vitánie snodárná, rozchodnice růžová nebo eleuterokok trnitý vám mohou pomoci zklidnit vaší mysl, lépe se soustředit na milování s partnerkou a podpořit vaše sebevědomí nejen při sexu.

Pastala rozprostřená

Pastala rozprostřená neboli damiána (Turnera diffusa, syn. Turnera aphorodisiaca) je drobný keř původem z Jižní a Střední Ameriky. V tradiční medicíně se používá k léčbě řady onemocnění, ale především také jako afrodiziakum pro posílení sexuální touhy. Pastala rozprostřená může přispívat k celkové duševní pohodě a pomáhat při pocitech neklidu, únavy ze stresu a mírných depresích.

Mezi oblasti, kde může pastala rozprostřená pomáhat, je v tradičním užití řazena i předčasná ejakulace. Nebyly však provedeny studie, které by prokazovaly či vyvracely její účinnost přímo v této oblasti.

Vzhled k celkově uklidňujícímu působení, může být zřejmě nápomocná při problémech s předčasnou ejakulací, na kterých se podílí psychika nebo nerovnováha hormonů a neurotransmiterů. To, že může pastala rozprostřená fungovat jako uklidňující prostředek a působit antidepresivně, naznačují studie na laboratorních zvířatech [10].

Pastala rozprostřená / damiána v našem e-shopu:

Bylinou s podobným působením na psychiku je i vitánie snodárná.

Vitánie snodárná

Vitánie snodárná (Withania somnifera) je polokeř z čeledi lilkovitých dorůstající výšky jednoho metru. Květy vitánie snodárné jsou žlutozelené, plodem je kulovitá lesklá bobule žlutooranžové nebo až červené barvy, uložená v kalichu.

Vitánie snodárná se užívá při duševním i fyzickém vyčerpání, nespavosti, pro urychlení rekonvalescence po těžkých nemocech nebo operacích. Vitánie snodárná pomáhá mírnit stres a pocit úzkosti, má pozitivní vliv na funkce mozku.

Pro své afrodiziakální účinky se užívá pro posílení sexuální touhy, při problémech s plodností a k prodloužení erekce. Právě její protistresové působení vám může pomoci nalézt potřebný klid a vyrovnanost a čelit strachu z rychlé ejakulace při milování s partnerkou.

Vitánie snodárná v našem e-shopu:

Často zmiňovanou bylinou s pozitivním vlivem na délku pohlavního styku je klanopraška čínská.

Klanopraška čínská

Klanopraška čínská (Schisandra chinensis) je liána se střídavými listy. Klanopraška má samčí a samičí květy. Plody vzhledem připomínají hrozen rybízu se šťavnatými červenými bobulemi. Původní oblastí rozšíření Klanopašky čínské je Čína, Japonsko a jižní Sachalin. Je mrazuvzdorná a je možné ji pěstovat i u nás.

Klanopraška čínská se užívá k léčbě kardiovaskulárních onemocnění, stimulaci krevního oběhu, působí antiskleroticky, snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Malé dávky klanoprašky mají na organismus povzbudivé účinky. Velké dávky mohou naopak působit sedativně. Klanopraška ovlivňuje činnost centrální nervové soustavy, potlačuje nadměrnou produkci stresových hormonů, snižuje únavu a urychluje rekonvalescenci.

V tradiční čínské medicíně, která nevyužívá působení jednotlivých bylin, ale kombinací různých bylin a hub pro dosažení účinnější směsi je klanopaška součástí směsí pro zvýšení potence, počtu spermií a na předčasnou ejakulaci spolu se semeny jitrocele asijského, semeny kokotice čínské, plody kustovnice čínské a plody ostružníku maliníku [11].

Klanopraška čínská v našem e-shopu:

Škornice šípolistá

Škornice šípolistá (Epimedium sagittatum) je vytrvalá bylina s podlouhlými srdčitými listy. Škornice šípolistá původně pochází z Číny a Japonska. Drobné květy mají žlutou nebo oranžovou barvu. Vedle škornici šípolisté existuje řada příbuzných druhů, které se pěstují i u nás jako okrasné rostliny a liší se tvary i barvou listů i květů (Epimedium x rubrum, Epimedium grandiflorum).

Škornice šípolistá je po staletí součástí mnoha léčivých směsí tradiční čínské medicíny. Působí pozitivně na psychiku, dokáže zklidňovat a pomáhat při úzkostech a depresích. Užívá se pro zlepšení krevního oběhu, při léčbě revmatismu a chronických onemocnění ledvin.

Škornice šípolistá je známá především jako afrodiziakum. Obsahuje látku ikarin (icariin), který zpomaluje působení enzymu fosfodiesterázy-5 (PDE-5), který u mužů řídí ochabnutí erekce [12]. Zablokováním působení enzymu PDE-5 se prodlužuje trvání již vyvolané erekce moderními léky na erektilní dysfunkci, jako jsou Viagra, Cialis nebo Levitra.

Podobně jako klanopraška čínská je i škornice šípolistá užívána v tradičních čínských recepturách pro posílení erekce a předčasné ejakulace.

Škornice šípolistá v našem e-shopu:

Pozitivní vliv na předčasnou ejakulaci mohou mít i další byliny jako jsou například saturejka horská (Satureja montana) [13], třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) [14] nebo exotický tamarind indický (Tamarindus indica) [15].

Poruchy erekce vyvolané závislostí na internetové pornografii Poruchy erekce vyvolané závislostí na internetové pornografii - Rčení, že všeho moc škodí, platí i pro sledování pornografických videí. Závislost na pornografii je dnes stejně reálný fenomén, jako je gamblerství či závislost na nelegálních i státem tolerovaných drogách. Závislost na pornografii je problém především mladších mužů. V tomto článku se dozvíte, jak může nadměrné sledování porna plíživě zničit vaši erekci a být příčinou erektilní dysfunkce. Zároveň, pokud dokážete abstinovat, můžete svou erekci obnovit. Přitom vám mohou pomoci i byliny. číst dále
Oxid dusnatý a jeho role při erekci >Erekce, potence, vitalita>Oxid dusnatý a jeho role při erekci Oxid dusnatý a jeho role při erekci - V tomto článku se dozvíte, co je oxid dusnatý, a jak souvisí s mechanizmem erekce. Také získáte informace, kde se oxid dusnatý v lidském těle bere, i jak ateroskleróza okružuje nejen erekci, ale především celkové zdraví. Těm, co se chtějí lépe starat o své zdraví, příroda nabízí množství bylin, které snižují riziko srdečních a cévních onemocnění a pomáhají při cévních problémech s erekcí, i takových, které působí na dráhy oxidu dusnatého, v lidském těle. číst dále